Skip to content

Chính sách quyền riêng tư của Tập đoàn Informa

Giới thiệu và thông tin về chúng tôi

Phần này nêu rõ các bộ phận trong Informa có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn.

Informa kết nối chuyên gia trên khắp thế giới thông qua các sự kiện và xuất bản học thuật. Chúng tôi là công ty FTSE 100 (100 công ty có giá trị vốn hóa thị trường lớn nhất được niêm yết trên Sàn Chứng khoán London) và mạng lưới các thương hiệu uy tín quốc tế của chúng tôi đã hỗ trợ mọi người làm việc thông minh hơn, ra quyết định sáng suốt hơn cũng như phát triển trong hàng ngàn thị trường chứng khoán đặc chủng.

Dữ liệu và thông tin có vai trò tối trọng trong hoạt động của Informa và chúng tôi rất coi trọng quyền riêng tư dữ liệu. Chúng tôi tôn trọng mối quan hệ với người tiêu dùng, khách hàng, khách truy cập, nhà tài trợ, bên tham gia triển lãm, đơn vị đóng góp, nhà cung cấp và đồng nghiệp, đồng thời tôn trọng sự tin tưởng mà họ gửi gắm chúng tôi lưu giữ thông tin cá nhân của họ.

Bên kiểm soát dữ liệu Informa

Chính sách Quyền riêng tư này giải thích cách thức các nhân viên của Tập đoàn Informa (“chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”) thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân tại tất cả các thương hiệu của chúng tôi.

Informa có cấu trúc gồm năm bộ phận hoạt động: Informa Connect, Informa Markets, Informa Tech, và Taylor & Francis. Trong những bộ phận này, có các doanh nghiệp và thương hiệu dịch vụ, sự kiện, sản phẩm tập trung theo từng lĩnh vực. Thông thường, chúng tôi sẽ tương tác với bạn qua một trong những thương hiệu này, tuy nhiên tất cả những thương hiệu đó đều thuộc Tập đoàn Informa.

Phạm vi quốc tế và khác biệt tại mỗi quốc gia

Informa hoạt động tại hơn 20 quốc gia, mỗi quốc gia đều có luật bảo vệ dữ liệu khác nhau. Chính sách Quyền riêng tư này áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp của Informa trên khắp thế giới, ngoại trừ trường hợp áp dụng bổ sung yêu cầu cụ thể cho chính sách theo quốc gia.

Những trường hợp đó được liệt kê trong menu bên trái.

Để cập nhật các tùy chọn tiếp thị của bạn

Để cập nhật thông tin cá nhân của bạn hoặc tùy chọn tiếp th, hãy liên hệ với các Đội ngũ Tiếp thị bộ phận của chúng tôi được liệt kê bên dưới.

 Để đặt câu hỏi hoặc khiếu nại về quyền riêng tư dữ liệu, bạn có thể gửi về đội ngũ Quyền riêng tư Informa qua biểu mẫu quyền riêng tư trực tuyến của chúng tôi

Thông tin mà chúng tôi thu thập

Phần này trình bày những thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập.

Phần này mô tả cho bạn những thông tin cá nhân mà chúng tôi có thể thu thập từ bạn khi bạn sử dụng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, cũng như những thông tin cá nhân khác mà chúng tôi có thể nhận được từ các nguồn khác.

Trong Chính sách Quyền riêng tư này, thông tin cá nhân có nghĩa là những loại thông tin cá nhân mà chúng tôi có thể thu thập và sử dụng, bao gồm:

 • Chi tiết liên lạc như tên, địa chỉ email, địa chỉ bưu điện và số điện thoại
 • Thông tin về học vấn, quốc tịch và nghề nghiệp
 • Thông tin nhân khẩu học như giới tính và ngày sinh
 • Tên người dùng và mật khẩu
 • Thông tin thanh toán, như số thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ hay chi tiết tài khoản ngân hàng
 • Nhận xét, phản hồi, đánh giá, bài đăng và nội dung khác được gửi, bao gồm thông tin từ khảo sát
 • Mối quan tâm và tùy chọn nhận thông tin, bao gồm cho phép tiếp thị nếu phù hợp
 • Thông tin vị trí, chẳng hạn như được cung cấp thông qua một ứng dụng di động và Bluetooth beacons
 • Hình ảnh, bao gồm ảnh chụp và cảnh quay video, chẳng hạn như qua CCTV hoặc camera trong ứng dụng dành cho thiết bị di động hoặc khi chúng tôi yêu cầu ảnh chụp trên thẻ sự kiện vì mục đích an ninh
 • Ghi chú âm thanh, chẳng hạn như thông qua ứng dụng di động của chúng tôi
 • Thông tin xác minh danh tính của bạn như chi tiết hộ chiếu để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý ở một số quốc gia nhất định và để cung cấp công văn xin cấp visa nếu được yêu cầu
 • Địa chỉ IP, thông tin sử dụng trang web và truyền thông như thư từ và chi tiết về việc bạn sử dụng trang web và dịch vụ của chúng tôi, có được qua cookie hoặc các công nghệ theo dõi khác
 • Tên khách sạn khi tham dự một trong các sự kiện của chúng tô

Thông tin cá nhân này liên quan tới những loại đối tượng sau đây:

 • Khách hàng tiềm năng, đầu mối liên hệ của khách hàng, người đăng ký và người dùng liên quan đến các dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi
 • Khách ghé thăm, nhà tài trợ, bên tham gia triển lãm và diễn giả tại các sự kiện của chúng tôi
 • Các chuyên gia được trình bày trong những sản phẩm kỹ thuật số và in ấn, chẳng hạn như chi tiết của quản lý cấp cao được cung cấp qua sản phẩm tin tức, nghiên cứu, ấn phẩm
 • Tác giả, biên tập viên và nhà phê bình liên quan đến các ấn phẩm của chúng tôi
 • Liên hệ của các nhà cung cấp dịch vụ và đối tác kinh doanh của chúng tôi

Chúng tôi có thể thu thập thông tin này trực tiếp từ bạn khi đăng ký sự kiện hoặc tham gia với các dịch vụ và/hoặc nền tảng của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin này từ các đối tác bên thứ ba và các nguồn công khai trong phạm vi được luật bảo vệ dữ liệu hiện hành cho phép. Trong một số trường hợp, dữ liệu mà chúng tôi thu thập từ bên thứ ba được cung cấp ở dạng không xác định danh tính và chúng tôi chỉ có thể kết nối dữ liệu đó với bạn nếu và khi bạn nhập địa chỉ email trên một trong các trang web của Informa.

Thông tin cá nhân nhạy cảm

Nếu thu thập hoặc lưu trữ thông tin cá nhân nhạy cảm của bạn, chẳng hạn như thông tin liên quan đến sức khỏe, tình trạng khuyết tật hoặc tín ngưỡng tôn giáo, để tạo điều kiện cho bạn tham dự một trong các sự kiện, chúng tôi thường sẽ yêu cầu bạn đưa ra chấp thuận rõ ràng. Tuy nhiên, trong một số ít tình huống, chúng tôi không thể làm như vậy, chẳng hạn như khi bạn bị tai nạn. Nếu xảy ra tình huống đó, chúng tôi sẽ đảm bảo rằng quyền riêng tư của bạn vẫn được bảo vệ.

Dữ liệu được thu thập bởi bên thứ ba tại các sự kiện của chúng tôi

Trong một số trường hợp, các bên thứ ba tham dự sự kiện của chúng tôi có thể thu thập thông tin về bạn, chẳng hạn như bằng cách chụp ảnh danh thiếp của bạn trên một trong các ứng dụng di động dùng cho sự kiện hoặc bằng cách quét thẻ khách tham dự của bạn. Chúng tôi không phải là bên kiểm soát những dữ liệu này, chúng tôi không thể truy cập vào dữ liệu và không chịu trách nhiệm về việc sử dụng của bên thứ ba. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem mọi chính sách quyền riêng tư của bên thứ ba có liên quan hoặc các điều khoản sử dụng hiện hành cho ứng dụng liên quan.

Thông tin cá nhân ở dạng tổng hợp hoặc ẩn danh

Chúng tôi có thể tạo dữ liệu ẩn danh hoặc tổng hợp từ thông tin cá nhân mà chúng tôi nhận được về bạn và các cá nhân khác. Dữ liệu ẩn danh có thể bao gồm dữ liệu thống kê hoặc thông tin phân tích và chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu này với khách hàng bên thứ ba.

Trong một số trường hợp nhất định, chủ lao động của bạn hoặc tổ chức khác có thể cung cấp cho bạn quyền truy cập vào các dịch vụ của chúng tôi. Trong những trường hợp đó, chủ lao động của bạn sẽ chỉ nhận được thông tin tổng hợp chứ không phải thông tin cá nhân về sự tham gia của bạn với các dịch vụ của chúng tôi. Ví dụ: chúng tôi có thể chia sẻ rằng phần lớn nhân viên đăng ký với chúng tôi đã hoàn thành khóa học cấp chứng chỉ cụ thể; tuy nhiên, chúng tôi sẽ không cung cấp cho chủ lao động thông tin về nhân viên nào của họ đã hoàn thành khóa học cụ thể hoặc nhân viên nào sẵn sàng đón nhận các cơ hội tuyển dụng. Tuy nhiên, chúng tôi có quyền thông báo cho chủ lao động của bạn hoặc tổ chức khác về việc bạn bị cấm sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Những trường hợp này sẽ chỉ xảy ra sau khi bạn vi phạm Điều khoản Dịch vụ hoặc tiêu chuẩn cộng đồng của chúng tôi (ví dụ: quấy rối với mức độ nghiêm trọng một thành viên khác, tái phạm các trường hợp gian lận, v.v.).

Thông tin cá nhân của trẻ em

Sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi dành cho các chuyên gia kinh doanh. Chúng tôi không hướng tới phục vụ trẻ em dưới mười sáu tuổi. Chúng tôi không chủ ý thu thập thông tin cá nhân từ người dùng trong nhóm tuổi này và có toàn quyền xóa thông tin đó nếu chúng tôi biết rằng mình đã thu thập thông tin đó. Nếu dữ liệu của trẻ em được thu thập thì dữ liệu này chỉ được xử lý thông qua thông tin đầu vào trực tiếp từ phụ huynh, người giám hộ hoặc giáo viên và việc sử dụng dữ liệu đó được bảo vệ bởi các điều khoản cấp phép rõ ràng phù hợp với luật hiện hành.

Cách thức và lý do chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân

Phần này trình bày cách thức và lý do chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân.

Yêu cầu truy vấn thông tin sản phẩm, bán hàng và quản trị

Nếu bạn hỏi thông tin về chúng tôi, hay sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi trên mạng hoặc qua điện thoại thì thông tin cá nhân của bạn sẽ được sử dụng để phản hồi truy vấn đó hoặc để thực hiện các bước khác theo yêu cầu của bạn, trước khi bạn ký hợp đồng với chúng tôi.

Nếu bạn đã mua hoặc đăng ký một trong những sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi, kể cả là dùng thử, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân của bạn, bao gồm thông tin thẻ và ngân hàng để cung cấp cho bạn sản phẩm hoặc dịch vụ, trao đổi với bạn về sản phẩm hoặc dịch vụ đó, xử lý thanh toán và thu hồi nợ.

Giám sát cuộc gọi nhằm mục đích đào tạo và giám sát chất lượng

Khi đại diện bán hàng của chúng tôi trò chuyện với bạn qua điện thoại, cuộc gọi sẽ được ghi âm để phục vụ mục đích đào tạo và giám sát.

Để đưa thông tin nghề nghiệp vào sản phẩm và dịch vụ cố vấn của chúng tôi

Nếu thông tin cá nhân nghề nghiệp của bạn có liên quan đến sản phẩm của chúng tôi và có sẵn miễn phí thông qua các nguồn công khai, như trang web liên quan đến công việc hoặc nghề nghiệp của bạn, thư mục được liệt kê, thông cáo báo chí, ấn phẩm trong ngành hoặc nếu bạn cung cấp cho chúng tôi, thì trong phạm vi được các luật bảo vệ dữ liệu hiện hành cho phép, chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân đó trong các sản phẩm chúng tôi cung cấp cho khách hàng, ví dụ như trong các sản phẩm thuê bao, nghiên cứu, phân tích trong ngành và thông tin chuyên sâu. Chúng tôi cũng có thể kiểm tra thông tin của bạn dựa trên thông tin được liệt kê trên cơ sở dữ liệu có sẵn để xác định và xác minh tình trạng nghề nghiệp của bạn.

Nếu bạn đặt câu hỏi hoặc thuê chúng tôi cung cấp dịch vụ cố vấn và hoặc nghiên cứu/phân tích, chúng tôi sẽ thu thập các thông tin như tên, quốc gia, chức danh công việc, thông tin công ty hoặc liên kết học thuật, địa chỉ bưu điện, địa chỉ email và số điện thoại của bạn. Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân của bạn để phản hồi câu hỏi của bạn hoặc để triển khai dịch vụ cố vấn.

Để quản lý sự kiện và triển lãm

Nếu bạn tham gia một trong các sự kiện của chúng tôi với tư cách là diễn giả, nhà tài trợ, bên tham gia triển lãm hoặc người tham dự, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân của bạn để phục vụ mục đích liên quan đến vận hành sự kiện, xử lý thanh toán và thu hồi nợ. Trong đó bao gồm lợi ích kinh doanh hợp pháp của chúng tôi khi thực hiện các hoạt động hậu cần, hành chính và phân tích, nhằm đảm bảo các sự kiện diễn ra suôn sẻ và để chúng tôi có thể cung cấp trải nghiệm được cải thiện cho khách hàng.

Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để duy trì cơ sở dữ liệu cho phép chúng tôi đánh giá các phẩm chất của bạn với tư cách diễn giả, nhà tài trợ/bên tham gia triển lãm, để quảng bá sự kiện và khuyến khích tăng cường tham gia các sự kiện của chúng tôi và yêu cầu tài liệu tham khảo trong một số trường hợp nhất định.

Khi có được sự đồng ý của bạn, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên tham gia triển lãm tại sự kiện mà bạn sắp tham dự để họ có thể liên hệ trước với bạn và sắp xếp gặp bạn trong sự kiện.

Ngoài ra, chúng tôi có thể chụp ảnh và quay video tại các sự kiện, trong đó có thể xuất hiện người tham dự, diễn giả, nhà tài trợ hoặc bên tham gia triển lãm. Nếu bạn xuất hiện trong những tấm ảnh và video tại các sự kiện của chúng tôi trong vai trò người tham dự, nhà tài trợ hoặc bên tham gia triển lãm, thì chúng tôi có thể sử dụng các ảnh và video này cho mục đích quảng cáo trong phạm vi mà các luật bảo vệ dữ liệu hiện hành cho phép. Các bên thứ ba cũng có thể chụp ảnh tại các sự kiện của chúng tôi, ví dụ như để lưu giữ hồ sơ về các quầy hoặc bên tham gia triển lãm mà họ đã tới. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc thu thập hoặc sử dụng hình ảnh do bên thứ ba chụp.

Tại những sự kiện và triển lãm sử dụng công nghệ quét thẻ, chúng tôi sẽ dùng thông tin cá nhân của bạn để xác định danh tính của bạn tại những điểm tiếp cận nhất định, như đi vào khu vực VIP, khu hội thảo, lối vào, lối ra các khu vực khác của sự kiện. Điều này sẽ cung cấp thông tin vị trí nhất định. Không thể đọc thẻ từ xa.

Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân thu được từ việc quét thẻ để kiểm soát truy cập, bảo mật và phân tích lưu lượng truy cập nhằm cải thiện trải nghiệm trong sự kiện cho khách truy cập và những người khác. Chúng tôi cũng có thể sử dụng dữ liệu hình ảnh không định danh được trích xuất từ camera và/hoặc dữ liệu vị trí được thu thập qua ứng dụng điện thoại di động và Bluetooth beacons để phân tích lượng khách tham gia và/hoặc đánh giá tình hình tham dự tại các hội thảo hoặc buổi trình bày cụ thể. Dữ liệu này có thể được chia sẻ với các bên tham gia triển lãm có liên quan.

Bạn cũng có thể cho phép bên tham gia triển lãm tại sự kiện quét thẻ cho bạn. Khi đó, chi tiết liên hệ của bạn sẽ được chia sẻ với bên tham gia triển lãm liên quan và được sử dụng theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành, chính sách quyền riêng tư của bên tham gia triển lãm và bất kỳ thông báo hay chấp thuận nào mà bạn được cung cấp hoặc nhận được tại sự kiện.

Nếu chúng tôi tổ chức và quản lý một sự kiện hoặc triển lãm trực tuyến, Informa (và bất kỳ nhà cung cấp nền tảng bên thứ ba nào thay mặt cho chúng tôi) sẽ sử dụng thông tin cá nhân của bạn được cung cấp trong quá trình đăng ký để tổ chức hoặc quản lý sự kiện kỹ thuật số này, đồng thời để phân tích tương tác và lưu lượng truy cập của khách tham gia, nhằm cải thiện trải nghiệm tham dự sự kiện của khách, cũng như mang đến cho bạn trải nghiệm phù hợp với cá nhân bạn.

Khi bạn đi vào không gian, khu vực hoặc phòng sử dụng công nghệ ảo như phòng triển lãm, thông tin cá nhân của bạn có thể được chia sẻ với nhà tài trợ và bên tham gia triển lãm để cho phép họ tương tác với bạn theo thông báo về quyền riêng tư của người tham dự mà bạn có thể nhận được trong quá trình đăng ký và đăng nhập.

Cho Dịch vụ xuất bản của chúng tôi

Nếu bạn xuất bản tác phẩm thông qua chúng tôi, thông tin cá nhân của bạn, bao gồm thông tin cá nhân của bất kỳ người đại diện hoặc người thụ hưởng có tên nào, sẽ được sử dụng để phân phối và quảng bá tác phẩm đã xuất bản của bạn cũng như thực hiện mọi nghĩa vụ hợp đồng, trong phạm vi cần thiết để phục vụ các mục đích vì lợi ích hợp pháp của chúng tôi với tư cách một tổ chức thương mại. Tên và tư cách tác giả của bạn sẽ được công bố trong khuôn khổ tác phẩm có tác giả. Chúng tôi cũng sẽ sử dụng thông tin cá nhân của bạn để xử lý thanh toán hoặc thực hiện các mục đích khác, trong phạm vi cần thiết để triển khai hợp đồng mà bạn ký kết với chúng tôi.

Ngoài ra, đôi khi chúng tôi sẽ chụp ảnh và quay video tại các sự kiện liên quan đến tác phẩm đã xuất bản của bạn. Nếu bạn xuất hiện trong những tấm ảnh và video tại các sự kiện của chúng tôi trong vai trò tác giả, thì chúng tôi có thể sử dụng các ảnh và video này cho mục đích quảng cáo.

Cho hoạt động Tiếp thị

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để gửi cho bạn bản tin, ưu đãi hoặc các email tiếp thị khác để cập nhật cho bạn về các tin tức, sự kiện và sản phẩm của chúng tôi mà bạn có thể quan tâm. Tùy vào bản chất tương tác của bạn với chúng tôi và luật bảo vệ dữ liệu hiện hành, bạn có thể chủ động cung cấp chấp thuận cho chúng tôi (ví dụ: đồng ý nhận email) hoặc chúng tôi có quyền dựa vào chấp thuận ngụ ý hoặc mối quan tâm hợp pháp của bạn để tiếp thị cho bạn. Chúng tôi luôn cung cấp cơ hội từ chối nhận các email tiếp thị trong tương lai và bạn có quyền sửa đổi tùy chọn tiếp thị của mình bất kỳ lúc nào (xem phần Quyền của bạn).

Trong một số trường hợp, khi chúng tôi có cơ sở hợp pháp và bạn đã cung cấp số điện thoại di động của mình, chúng tôi có thể gửi tin nhắn SMS/tin nhắn văn bản tiếp thị hoặc gọi cho bạn nhằm mục đích tiếp thị, theo luật hiện hành của địa phương. Chúng tôi cũng có thể gửi thư qua đường bưu điện với thông tin về các sản phẩm và sự kiện mới mà chúng tôi có cơ sở hợp pháp để làm như vậy và bạn đã cung cấp cho chúng tôi địa chỉ gửi thư.

Nhiều sự kiện và sản phẩm của chúng tôi là các sản phẩm/sự kiện đồng thương hiệu và nhận tài trợ từ các bên tham gia triển lãm hoặc nhà tài trợ bên thứ ba. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với các đối tác bên thứ ba này. Khi đó, chúng tôi sẽ cung cấp thông báo rõ ràng, cho phép bạn lựa chọn đồng ý hoặc từ chối chia sẻ, theo yêu cầu của luật bảo vệ dữ liệu hiện hành. Việc đối tác bên thứ ba

sử dụng thông tin của bạn phải tuân theo thông báo đã cung cấp và chính sách quyền riêng tư của họ, đồng thời không thuộc phạm vi của

Chính sách Quyền riêng tư này.

Đối với việc ứng dụng kỹ thuật trong trò chơi

Ứng dụng kỹ thuật trong trò chơi mô tả việc khuyến khích sự tham gia của người dùng vào các bối cảnh và hoạt động không phải trò chơi bằng cách sử dụng cơ chế dạng trò chơi. Việc ứng dụng như vậy giúp thúc đẩy xu hướng cạnh tranh và thành tích tự nhiên của người dùng bằng cách khen thưởng người dùng khi thực hiện và lặp lại một hành động cụ thể (ví dụ: đăng ký tham gia một sự kiện, xem chương trình họp của hội nghị, gắn thẻ người dùng trong ảnh).

Khi bạn tải xuống, sử dụng một số ứng dụng di động của chúng tôi và tương tác với các tính năng dành riêng cho sự kiện, chúng tôi có thể thu thập thông tin về hành vi của bạn (ví dụ: xem hướng dẫn sự kiện, kiểm tra lịch sự kiện, xem hồ sơ người tham dự, gửi tin nhắn, thêm phiên tổ chức sự kiện vào lịch của bạn) nhằm mục đích tạo trò chơi. Đối với mỗi hoạt động liên quan đến sự kiện mà bạn thực hiện trong ứng dụng di động, chúng tôi sẽ chấm điểm hoạt động của bạn, so sánh và đánh giá hoạt động của bạn với thông tin hoạt động của những người dùng khác. Bạn có thể xem thông tin tính điểm này và cấp quyền cho người khác xem, chia sẻ, chỉnh sửa, sao chép và tải xuống nội dung đó dựa vào cài đặt đã chọn.

Ngoài ra, một số tính năng tạo trò chơi của dịch vụ ứng dụng di động hiển thị một số hoặc tất cả các thông tin hồ sơ của bạn cho người dùng ứng dụng di động khác khi bạn chia sẻ hoặc tương tác với nội dung cụ thể. Ví dụ: khi bạn thêm phiên sự kiện vào lịch của mình, chúng tôi sẽ hiển thị ảnh hồ sơ và tên của bạn bên cạnh phiên để những người dùng khác có quyền truy cập vào phiên đó có thể biết những người tham dự khác là ai. Bạn có thể kiểm soát việc chia sẻ này thông qua cài đặt và bạn cũng có thể chọn không tham gia vào trò chơi ứng dụng bất kỳ lúc nào.

Đối với các dịch vụ tiếp thị hướng tới khách hàng của chúng tôi

Informa sẽ kết hợp thông tin cá nhân đã thu thập từ bạn, bao gồm phần lớn thông tin trong phần “thông tin mà chúng tôi thu thập” ở trên, với dữ liệu cá nhân được thu thập từ một số nguồn bên thứ ba đáng tin cậy và sử dụng thông tin này để tạo hồ sơ nhằm xác định lợi ích thương mại của bạn/của công ty.

Ví dụ: chúng tôi sẽ đối chiếu thông tin mà bạn cung cấp trong quá trình đăng ký sự kiện, thông tin do bạn tạo liên quan đến việc tham dự các sự kiện, thông tin mà chúng tôi thu được bằng cách sử dụng cookie và công nghệ theo dõi của bên thứ nhất trên trang web và ứng dụng của chúng tôi, và một số thông tin nhất định mà chúng tôi thu được từ bên thứ ba (chẳng hạn như nhà cung cấp dữ liệu) để phân tích, phân khúc và xác định xem bạn thuộc phân khúc tiếp thị nào.

Thông tin này sau đó có thể được sử dụng bởi hoặc vì lợi ích của khách hàng theo nhiều cách khác nhau như một phần trong việc cung cấp dịch vụ tiếp thị của chúng tôi để cho phép những khách hàng này thực hiện các chiến dịch quảng cáo có mục tiêu và phù hợp. Khách hàng của chúng tôi có thể cung cấp cho các cá nhân thông tin về sản phẩm và dịch vụ mà khách hàng cho rằng họ sẽ quan tâm thông qua nhiều kênh khác nhau dựa trên các phân khúc tiếp thị mà chúng tôi đã phát triển và phân bổ cho các cá nhân. Trong nhiều trường hợp, các chiến dịch quảng cáo này do chúng tôi thực hiện thay mặt cho khách hàng mà không bao giờ chia sẻ bất kỳ dữ liệu cá nhân nào với các khách hàng có liên quan (bao gồm qua email tiếp thị và các kênh truyền thông xã hội cũng như các đối tác quảng cáo của chúng tôi hỗ trợ quảng cáo trên các trang web của bên thứ ba). Trong các trường hợp khác, chúng tôi có thể cung cấp cho khách hàng những thông tin mà khách hàng không thể sử dụng để định danh bạn nhằm mục đích điều tra các chiến dịch tiếp thị của riêng họ. Trong tất cả các trường hợp, các hoạt động của chúng tôi được thực hiện trong phạm vi được pháp luật hiện hành cho phép. Những hoạt động này được thực hiện dựa trên sự đồng ý tiếp thị của cá nhân. Do đó, nếu bạn đã thực hiện quyền từ chối tiếp thị qua email, bạn sẽ không được tiếp thị liên quan đến các dịch vụ tiếp thị mà chúng tôi cung cấp cho khách hàng qua bất kỳ kênh nào.

Các hoạt động mà chúng tôi và các đối tác bên thứ ba thực hiện có thể yêu cầu xử lý dữ liệu tự động và dựa trên máy học để phân tích hoặc dự đoán hành vi và ưu tiên (ví dụ: mối quan tâm đến một số nội dung, dịch vụ và/hoặc tại các sự kiện). Thuật toán sẽ xác định các công ty và cá nhân có đặc điểm tương tự với các công ty và cá nhân mà chúng tôi biết có quan tâm đến một số dịch vụ nhất định, tạo ra điểm tương đồng cho những khách hàng đó. Sau đó, chúng tôi sẽ bổ sung thêm thông tin chúng tôi nắm giữ về các công ty và cá nhân, đồng thời gửi quảng cáo đến các khách hàng tiềm năng dựa trên phân tích này.

Trong phương tiện truyền thông xã hội

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để thực hiện các chiến dịch quảng cáo trên nền tảng truyền thông xã hội như LinkedIn, Instagram và Facebook để cung cấp thông tin về các sự kiện sắp tới hoặc sản phẩm mới, đồng thời để đảm bảo rằng bạn chỉ nhận được quảng cáo phù hợp liên quan đến sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn

với các nền tảng truyền thông xã hội để bạn nhìn thấy quảng cáo về các sản phẩm và dịch vụ hoặc đối tác của chúng tôi mà chúng tôi cho rằng bạn sẽ quan tâm khi tương tác với nền tảng truyền thông xã hội có liên quan. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các nền tảng truyền thông xã hội để giúp chúng tôi hiển thị quảng cáo có liên quan đến những cá nhân mà nền tảng truyền thông xã hội xác định có thể có cùng mối quan tâm với bạn.

Chúng tôi duy trì hiện diện trên các nền tảng truyền thông xã hội, thông qua các trang của công ty và thương hiệu. Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân khi bạn tương tác với chúng tôi trên phương tiện truyền thông xã hội. Xin lưu ý rằng các nền tảng truyền thông xã hội này có thể thiết lập cookie và các công nghệ theo dõi khác trên thiết bị của bạn khi truy cập trang của họ và khi bạn điều hướng từ trang của họ.

Đầu ra của những thông tin đó có thể được cung cấp cho chúng tôi (thường nhằm mục đích thống kê để xem cách người dùng tương tác với nội dung của chúng tôi trên nền tảng truyền thông xã hội). Các nền tảng truyền thông xã hội chịu trách nhiệm về cách họ xử lý thông tin cá nhân của bạn và thông tin về cách các nền tảng truyền thông xã hội này thu thập, sử dụng thông tin cá nhân của bạn (và cách họ sử dụng cookie cũng như các công nghệ khác, bao gồm cả hướng dẫn về cách bạn có thể vô hiệu hóa những thông tin này) thường có thể được tìm thấy trong chính sách quyền riêng tư và chính sách cookie tương ứng trên các trang web tương ứng của họ. Để quản lý khách hàng và khách hàng tiềm năng (bao gồm phân tích và quản lý sản phẩm)

Đối với các khảo sát

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để thực hiện các cuộc khảo sát nghiên cứu cho chính chúng tôi hoặc thay mặt cho bên thứ ba. Các cuộc khảo sát này bao gồm thông tin liên hệ của bạn, thông tin nhân khẩu học theo bút danh và bất kỳ phản hồi hoặc câu trả lời nào mà bạn cung cấp. Các cuộc khảo sát có thể được thực hiện bằng hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp.

Để quản lý khách hàng và khách hàng tiềm năng (bao gồm phân tích và quản lý sản phẩm)

Chúng tôi có thể sử dụng những thông tin cá nhân về bạn mà các bên thứ ba nắm giữ, kết hợp với các thông tin cá nhân được thu thập hợp pháp khác và chia sẻ với chúng tôi hoặc dữ liệu có sẵn công khai để hiểu rõ hơn về khách hàng và tùy chọn của họ, đồng thời cải thiện các sản phẩm và dịch vụ mà chúng tôi cung cấp. Hoạt động này có thể bao gồm các kỹ thuật lập hồ sơ tự động và quản lý chiến dịch.

Chúng tôi cũng có thể sử dụng dữ liệu trong các chiến dịch quảng cáo trên nền tảng truyền thông xã hội như LinkedIn, Instagram và Facebook để cung cấp thông tin về các sự kiện sắp tới hoặc sản phẩm mới, đồng thời để đảm bảo rằng bạn chỉ nhận được quảng cáo phù hợp liên quan đến sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi như mô tả ở trên.

Để phân tích trang web và ứng dụng di động

Chúng tôi có thể kết hợp thông tin phiên truy cập của khách truy cập hoặc các thông tin khác thu được qua các công nghệ theo dõi, bất kể bạn có đăng nhập hay không, với thông tin nhận dạng cá nhân để tìm hiểu và phân tích trải nghiệm trực tuyến của bạn, cải thiện hiệu quả và hoạt động của trang web hoặc dịch vụ của chúng tôi, đồng thời xác định những sự kiện, sản phẩm và dịch vụ mà bạn có khả năng quan tâm nhất.

Nếu bạn cho phép sử dụng dữ liệu vị trí của bạn, một số ứng dụng di động nhất định có thể sử dụng dữ liệu vị trí đó để hỗ trợ bạn

điều hướng trong sự kiện và khiến bạn chú ý đến sản phẩm của các bên tham gia triển lãm và nhà tài trợ trong khi sử dụng dịch vụ.

Các email tiếp thị liên quan của chúng tôi có chứa một tập tin chỉ báo “web beacon pixel” duy nhất, dành riêng cho chiến dịch, cho phép chúng tôi biết bạn đã mở email hay chưa, đồng thời kết hợp với công nghệ khác để xác minh bạn đã nhấp vào liên kết trong email hay chưa. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin này vào các mục đích như xác định xem email nào thú vị hơn, đồng thời hỏi những người dùng không mở email xem họ có muốn tiếp tục nhận email hay không. Tập tin pixel này sẽ bị xóa khi bạn xóa email.

Tương tự, khi bạn đăng ký một dịch vụ trực tuyến, các email đi kèm cũng bao gồm một pixel. Chúng tôi theo dõi tương tác với những email này và các dịch vụ trực tuyến của chúng tôi để xác thực mức độ tham dự nhằm mục đích cấp phép, để giúp xác định xem bạn quan tâm đến thông tin nào và để tùy chỉnh các quảng cáo mà người dùng xem trên trang web của chúng tôi.

Nếu bạn không muốn tải pixel xuống thiết bị của mình, bạn nên chọn không nhấp vào liên kết do chúng tôi gửi hoặc từ chối nhận email tiếp thị hay từ chối tham gia sự kiện trực tuyến của chúng tôi. Thông tin này có thể liên kết với danh tính cá nhân của bạn.

Mặc dù chúng tôi nỗ lực đưa ra lựa chọn khi người dùng sử dụng trang web và ứng dụng di động của chúng tôi, chúng tôi không thể hứa chắc rằng chúng tôi có thể nhận được hoặc làm theo các tín hiệu Không theo dõi (Do Not Track) của trình duyệt web.

Trong cộng đồng thành viên trực tuyến, bảng thông báo và khu vực trò chuyện

Bạn có thể lựa chọn tham gia các cộng đồng thành viên trực tuyến trên trang của chúng tôi, cho phép bạn tạo và công khai hồ sơ cùng các thông tin cá nhân khác. Những cộng đồng này có thể cung cấp chức năng kiểm soát quyền riêng tư, cho phép bạn lựa chọn mức độ bạn muốn công khai hoặc chia sẻ hồ sơ và các thông tin khác của bạn với mọi người trong cộng đồng. Một số nền tảng cũng cung cấp tư cách thành viên của các cộng đồng lớn hơn trong ngành của bạn.

Thông thường, bạn có thể tìm thấy chức năng kiểm soát quyền riêng tư trên trang mà bạn chỉnh sửa hồ sơ của mình và mỗi người tự chịu trách nhiệm về cách thức hoạt động của tính năng kiểm soát này, bao gồm thiết đặt mặc định, cũng như lựa chọn cách thức chia sẻ và bảo vệ thông tin đã cung cấp. Khi bạn tham gia cộng đồng thành viên trực tuyến này, các thành viên khác trong cộng đồng có thể xem một số thông tin cá nhân của bạn và những người tham gia khác trong cộng đồng đó có thể liên hệ với bạn qua những thông tin bạn đã cung cấp.

Khi bạn tiết lộ thông tin cá nhân trên bất kỳ bảng tin cộng đồng công khai hoặc khu vực trò chuyện nào tại các trang web đó, thông tin cá nhân của bạn có thể được thu thập và sử dụng bởi bất kỳ ai xem bảng tin hoặc khu vực đó. Do vậy, bạn có thể nhận được các tin nhắn không mong muốn từ những người tham gia khác hoặc các bên khác. Điều này nằm ngoài tầm kiểm soát và trách nhiệm của chúng tôi.

Tuy nhiên, nếu bạn liên hệ với chúng tôi trong khu vực trò chuyện phục vụ truy vấn của khách hàng, đó là những thông tin riêng tư và chúng tôi sẽ sử dụng bất kỳ thông tin gì bạn đã cung cấp để giúp chúng tôi khuyến nghị sản phẩm và/hoặc hỗ trợ xác nhận bất kỳ đơn hàng nào bạn muốn đặt.

Đối với các truy vấn hoặc khiếu nại

Bất kỳ thông tin cá nhân nào đã cung cấp trên trang Liên hệ với chúng tôi sẽ chỉ được sử dụng để cung cấp phản hồi, tìm giải pháp cho khiếu nại hoặc phục vụ yêu cầu hay truy vấn bạn đã đưa ra. Chúng tôi sẽ không bổ sung những thông tin đã cung cấp vào cơ sở dữ liệu tiếp thị hoặc cơ sở dữ liệu khách hàng tiềm năng của các bộ phận vận hành thuộc Informa.

Đối với việc thông báo tin tức

Thông tin thu được khi bạn đăng ký nhận thông báo tin tức sẽ chỉ được sử dụng để cung cấp dịch vụ đó và để tìm hiểu tiểu sử cũng như mối quan tâm của những người đăng ký trong danh sách của chúng tôi.

Khi cung cấp dịch vụ, chúng tôi sẽ thu thập số liệu thống kê về số lượng email được mở bằng cách sử dụng những công nghệ tiêu chuẩn trong ngành, bao gồm tải xuống hình ảnh. Điều này giúp chúng tôi giám sát và cải thiện dịch vụ thông báo tin tức. Đồng thời, chúng tôi chỉ thu thập và phân tích thông tin ở mức độ tổng hợp.

Nếu bạn cho phép, đôi khi Informa có thể sử dụng chi tiết đăng ký của bạn để liên hệ với bạn về dịch vụ thông báo tin tức. Bạn có thể hủy đăng ký dịch vụ bất kỳ lúc nào bằng cách sử dụng liên kết được cung cấp trong email của chúng tôi.

Trong việc ra quyết định tự động, bao gồm lập hồ sơ

Chúng tôi sử dụng các công nghệ tự động hoàn toàn dựa trên thuật toán để cá nhân hóa nội dung động của trang web dựa trên những mối quan tâm rõ ràng và/hoặc ngụ ý của bạn. Chúng tôi tiến hành lập hồ sơ tổng quát, ví dụ như tạo phân khúc nhằm cung cấp trải nghiệm phù hợp hơn. Ngoài ra, chúng tôi cũng có thể sử dụng chức năng này trong hoạt động xuất bản khi xác nhận được rằng liệu có cấp phép theo yêu cầu hay không, dựa trên câu trả lời của bạn đối với một ứng dụng nhằm nhận bản sao mẫu của sách giáo trình phục vụ mục đích kiểm tra. Chúng tôi sẽ triển khai chức năng này trong một số trường hợp nhất định để đảm bảo cung cấp dịch vụ tin cậy và kịp thời cho khách hàng. Chúng tôi không bao giờ sử dụng chức năng ra quyết định tự động theo bất kỳ cách thức nào mà có thể tạo ra hiệu lực pháp lý hoặc hiệu lực quan trọng tương đương.

Khi sử dụng những kỹ thuật này, chúng tôi dùng các biện pháp để tránh thành kiến phân biệt đối xử và không chính xác về pháp lý. Những quy trình tự động này có thể tạo ra nội dung khác nhau được hiển thị cho bạn.

Để thực hiện nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi, bao gồm các biện pháp sàng lọc và chống gian lận hoặc chống tội phạm

Đó là tiêu chuẩn ngành để các công ty truy cập và sử dụng một số thông tin cá nhân nhất định nhằm ngăn chặn gian lận và các tội phạm khác, theo yêu cầu của quy định và luật pháp hiện hành và thông lệ tốt nhất. Nếu bạn cung cấp thông tin sai lệch hoặc không chính xác và chúng tôi nghi ngờ hoặc phát hiện hành vi gian lận, những chi tiết đó có thể được chuyển tới cơ quan ngăn ngừa gian lận và chúng tôi hoặc họ có thể ghi lại các thông tin này.

Để đảm bảo rằng chúng tôi tuân thủ các quy định và luật lệ trừng phạt thương mại quốc tế, chúng tôi sẽ sàng lọc khách hàng, nhà cung cấp và nhà cung ứng theo các danh sách trừng phạt hiện hành, nếu phù hợp.

Chúng tôi cũng có thể thu thập các loại thông tin cá nhân theo yêu cầu của luật pháp địa phương để có được giấy phép tổ chức sự kiện hoặc để trả lời các câu hỏi hoặc yêu cầu của cơ quan thực thi pháp luật.

Cách thức chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân

Chúng tôi nhận biết được tầm quan trọng của việc bảo vệ và quản lý thông tin cá nhân. Chúng tôi sẽ xử lý thông tin cá nhân của bạn một cách cẩn trọng và bảo mật ở mức cao nhất. Phần này trình bày một số biện pháp bảo mật được áp dụng.

Chúng tôi sử dụng nhiều biện pháp kỹ thuật và vật lý để đảm bảo an toàn cho thông tin cá nhân, cũng như ngăn ngừa truy cập, sử dụng hoặc tiết lộ trái phép thông tin đó. Dữ liệu điện tử và cơ sở dữ liệu được lưu trữ trên các hệ thống máy tính bảo mật có chức năng kiểm soát những người có quyền truy cập thông tin bằng cả phương tiện vật lý và điện tử. Nhân viên của chúng tôi được đào tạo về bảo vệ dữ liệu. Ngoài ra, còn có một bộ chính sách bảo vệ dữ liệu và bảo mật chi tiết mà nhân viên phải tuân thủ khi xử lý thông tin cá nhân.

Mặc dù chúng tôi đã thực hiện tất cả các biện pháp hợp lý để đảm bảo lưu giữ bảo mật thông tin cá nhân khỏi hành vi truy cập trái phép, nhưng chúng tôi không thể đảm bảo rằng thông tin đó sẽ được bảo mật khi bạn chuyển thông tin đó sang một trang web hoặc dịch vụ khác, do chúng tôi không kiểm soát việc chuyển thông tin đó. Chúng tôi sử dụng giao thức HTTPS (HTTP Bảo mật), nhờ đó giao thức truyền thông được mã hóa thông qua Bảo mật tầng giao vận (TLS), giúp truyền thông bảo mật trên mạng máy tính. Trang web được tải thông qua giao thức HTTPS, biểu thị bằng biểu tượng khóa trong trình duyệt web của bạn để đảm bảo việc truyền tải được bảo mật bằng chứng chỉ do cơ quan chứng nhận bảo mật chính thức cấp cho Bên kiểm soát dữ liệu Informa vận hành trang web.

Chuyển giao thông tin cá nhân trên phạm vi quốc tế

Phần này giải thích quy trình của chúng tôi về việc chuyển giao thông tin cá nhân trên phạm vi quốc tế.

Do đặc tính hoạt động kinh doanh trên phạm vi quốc tế và các công nghệ được yêu cầu của chúng tôi, nhân viên và các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của chúng tôi có thể truy cập thông tin cá nhân từ bất kỳ vị trí nào trên khắp thế giới mà tại đó, luật lệ bảo vệ dữ liệu có thể không được sâu rộng như tại những khu vực khác, ví dụ như Liên minh châu Âu.

Chúng tôi áp dụng biện pháp bảo vệ phù hợp, bao gồm các Điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn nếu có, để đảm bảo rằng thông tin cá nhân của bạn vẫn được bảo vệ đầy đủ và được xử lý tuân theo chính sách này cũng như các luật bảo vệ dữ liệu hiện hành.

Một số yêu cầu cụ thể theo quốc gia có thể áp dụng cho phần này, như liệt kê trong phụ lục quốc gia bên dưới.

Cookie

Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc sử dụng cookie trong Chính sách cookie của chúng tôi.

Cookie là một tệp văn bản nhỏ chứa một mã định danh duy nhất được tự động đặt trên máy tính của người dùng hoặc thiết bị khác khi người dùng truy cập trang web. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập liên kết Chính sách cookie của chúng tôi ở phía dưới cùng của trang web.

Liên kết của bên thứ ba

Phần này giải thích rằng các liên kết của bên thứ ba trên trang web của chúng tôi phải tuân theo các biện pháp quyền riêng tư riêng biệt.

Trang web này chứa liên kết đến các trang web khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các biện pháp quyền riêng tư của các trang web này và không chấp nhận bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào liên quan đến nội dung của chúng. Chúng tôi khuyến nghị bạn nên xem lại chính sách quyền riêng tư của từng trang web bên thứ ba có liên kết với trang web này để xác định cách họ sử dụng thông tin cá nhân của bạn.

Đối tượng được chia sẻ thông tin cá nhân

Do chúng tôi là một công ty toàn cầu, đa quốc gia, cung cấp cho bạn sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, nên chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn vì một số lý do cụ thể. Phần này trình bày cách thức và lý do chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn.

Chia sẻ với các công ty thuộc Tập đoàn Informa

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các công ty khác trong Tập đoàn Informa để phục vụ các mục đích cụ thể. Ví dụ: các công ty khác thuộc Tập đoàn Informa có thể hỗ trợ cung cấp sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, tiến hành phân tích nội bộ việc sử dụng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi và của họ, hoặc cung cấp sản phẩm và dịch vụ phù hợp mà bạn có thể quan tâm, trong trường hợp luật bảo vệ dữ liệu hiện hành cho phép.

Chia sẻ với Nhà cung cấp dịch vụ

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba hỗ trợ cung cấp sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi cũng như hỗ trợ điều hành hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Các bên này bao gồm nhà cung cấp máy chủ công nghệ tiếp thị và CNTT, nhà cung cấp lưu trữ dữ liệu và web, nhà cung cấp dịch vụ gửi thư, máy chủ quảng cáo, nhà thầu dịch vụ tổng hợp và hậu cần, cơ quan thu nợ, đối tác đảm bảo an toàn và sức khỏe tại cơ sở, đối tác đăng ký sự kiện, nhà cung cấp nền tảng bán hàng, nhà cung cấp công cụ truyền thông, bên thiết kế/xây dựng/lắp đặt quầy triển lãm, nhà cung cấp tài trợ/tiếp thị/tài liệu PR cùng các đối tác hợp tác tổ chức sự kiện khác. Chúng tôi sẽ chỉ chia sẻ thông tin cá nhân với bên thứ ba nếu và trong phạm vi cần thiết để họ cung cấp cho bạn sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi sử dụng các dịch vụ trò chuyện trên web bao gồm Intercom, LiveAdmins, Live Chat, Casengo, cho phép chúng tôi kết nối với bạn và giải đáp các thắc mắc về bán hàng và dịch vụ khách hàng một cách nhanh chóng và trực tiếp. Chúng tôi đảm bảo rằng những nhà cung cấp dịch vụ này bảo vệ dữ liệu của bạn, nhưng những dịch vụ trò chuyện này chỉ nhằm mục đích giải đáp nhanh các câu hỏi cơ bản về dịch vụ, và bạn không nên cung cấp bất kỳ thông tin nhạy cảm nào như chi tiết ngân hàng hoặc thẻ tín dụng của bạn trong những ứng dụng trò chuyện này.

Những công cụ xử lý dữ liệu này phải đảm bảo tuân thủ thông qua những hợp đồng được áp dụng để bảo vệ thông tin cá nhân mà bạn chia sẻ với chúng tôi.

Chia sẻ với các Tổ chức khác

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn, bao gồm thông tin liên hệ và tương tác sản phẩm hoặc dịch vụ với các tổ chức đối tác đáng tin cậy để phục vụ mục đích tiếp thị của họ, theo các luật bảo vệ dữ liệu của nước sở tại và khi có sự cho phép của bạn, nếu cần.

Nếu bạn sử dụng một trong những sản phẩm ảo của chúng tôi, chẳng hạn như triển lãm ảo, danh bạ web hay hội thảo trực tuyến, hoặc bạn cho phép quét thẻ của bạn tại một sự kiện, chúng tôi có thể chuyển thông tin bạn cung cấp cho bên thứ ba. Nhìn chung, hoạt động này sẽ diễn ra thông qua một quy trình mà trong đó bạn, với vai trò người dùng, sẽ ghé thăm hoặc tương tác với một bên thứ ba, chẳng hạn như ghé thăm một quầy trong triển lãm trực tuyến, cho phép quét thẻ của bạn hoặc nhấp vào một tài nguyên mang thương hiệu của một bên thứ ba và do bên đó cung cấp. Trong một số trường hợp, ví dụ như một trang liệt kê sản phẩm mà tại đó bạn có thể kết nối trực tiếp với nhà cung cấp hoặc bên tham gia triển lãm. Những người này sau đó sẽ liên hệ lại với bạn. Trong trường hợp khác, các sản phẩm trực tuyến của chúng tôi được tài trợ, khi đó, chúng tôi sẽ chuyển dữ liệu được cung cấp cho nhà tài trợ. Nhìn chung, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn vào lúc thu thập thông tin nếu sản phẩm được tài trợ.

Nếu Taylor & Francis cung cấp dịch vụ cho bạn thay mặt một tổ chức, trong đó bạn là thành viên của tổ chức, chúng tôi sẽ chỉ chia sẻ dữ liệu cần thiết để cung cấp dịch vụ. Để hỗ trợ việc này, chúng tôi tuân thủ nhiều Bộ quy tắc Ứng xử khác nhau được công nhận, chẳng hạn như Bộ quy tắc Ứng xử Bảo vệ Dữ liệu GÉANT

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với khách hàng và nhà cung cấp dữ liệu liên quan đến các dịch vụ tiếp thị được đề cập ở trên, họ là những người có nghĩa vụ xử lý dữ liệu đó theo đúng luật hiện hành.

Để tái tổ chức hoặc thay đổi doanh nghiệp của chúng tôi

Nếu chúng tôi phải đàm phán để bán toàn bộ hoặc một phần doanh nghiệp của mình cho bên thứ ba, hay chúng tôi được bán cho bên thứ ba hoặc đang trong quá trình tái tổ chức, chúng tôi có thể cần chuyển một số hoặc toàn bộ thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba có liên quan hoặc các cố vấn của họ trong khuôn khổ thực hiện quy trình thẩm định. Bất kỳ thông tin nào được chuyển giao cho thực thể tái tổ chức đó hoặc bên thứ ba sẽ được sử dụng cho những mục đích tương tự đã nêu trong chính sách này, hoặc cho mục đích phân tích bất kỳ đề xuất bán hàng hoặc tái tổ chức nào.

Liên quan đến nghĩa vụ pháp lý hoặc quy định

Chúng tôi có thể xử lý thông tin cá nhân của bạn để tuân thủ các yêu cầu pháp lý và quy định của chúng tôi hoặc để phản hồi các cơ quan quản lý, nếu áp dụng. Hoạt động này có thể bao gồm tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho các bên thứ ba, dịch vụ tòa án và/hoặc cơ quan quản lý hoặc cơ quan hành pháp liên quan đến các yêu cầu, thủ tục tố tụng hoặc điều tra của các bên đó ở bất kỳ nơi nào trên thế giới hoặc khi buộc phải làm như vậy.

Trong một số trường hợp, pháp luật có thể yêu cầu chúng tôi tiết lộ thông tin cá nhân của bạn do tòa án, cảnh sát, cơ quan hành pháp hoặc tư pháp hay một thực thể chính phủ yêu cầu chúng tôi làm như vậy.

Thời gian lưu giữ thông tin

Chúng tôi sẽ chỉ lưu giữ thông tin cá nhân trong thời gian cần thiết và được pháp luật hiện hành cho phép.

Chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin cá nhân trong khi chúng tôi sử dụng thông tin đó, như mô tả trong phần trên. Chúng tôi có thể tiếp tục lưu giữ thông tin đó sau khi đã tạm ngừng sử dụng cho một số mục đích kinh doanh hợp pháp nhất định. Ví dụ: nếu bạn đã từ chối nhận truyền thông tiếp thị từ chúng tôi, chúng tôi sẽ lưu giữ những chi tiết giới hạn về bạn để đảm bảo rằng chúng tôi có thể đáp ứng yêu cầu từ chối nhận thông tin của bạn. Chúng tôi có thể tiếp tục lưu giữ thông tin cá nhân của bạn để đáp ứng các yêu cầu hợp pháp của chúng tôi hoặc để bảo vệ hay thực thi các quyền hợp pháp của chúng tôi.

Thời hạn chúng tôi lưu giữ thông tin cá nhân của bạn sẽ phụ thuộc vào mục đích mà chúng tôi cần để lưu giữ thông tin đó. Sau khi chúng tôi không còn cần lưu giữ thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ xóa hoặc hủy thông tin đó một cách bảo mật.

Quyền của bạn

Phần này trình bày các quyền hợp pháp của bạn liên quan đến cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn tùy thuộc vào khu vực pháp lý.

Tập đoàn Informa hoạt động tại các quốc gia có luật bảo vệ dữ liệu cung cấp các quyền khác nhau cho cá nhân, liên quan đến quyền truy cập, xóa, sửa đổi và giới hạn xử lý thông tin cá nhân. Trong hầu hết trường hợp, vị trí của Bên kiểm soát dữ liệu Informa sẽ quyết định quyền mà bạn được hưởng.

Các quyền nêu dưới đây sẽ được áp dụng bất kể vị trí của Bên kiểm soát dữ liệu Informa. Để biết những quyền mà bạn có, hãy dùng liên kết cho quốc gia mà tại đó có Bên kiểm soát dữ liệu Informa liên quan đến bạn. Một số yêu cầu cụ thể theo quốc gia có thể áp dụng cho phần này, được liệt kê trong phụ lục quốc gia.

Để yêu cầu, bạn có thể liên hệ với đội ngũ Quyền riêng tư của Informa qua biểu mẫu quyền riêng tư trực tuyến của chúng tôi và gửi yêu cầu tại đây

Cập nhật thông tin và tùy chọn tiếp thị của bạn

Phần này cho biết bạn có thể liên hệ với ai để cập nhật thông tin cá nhân mà chúng tôi nắm giữ và cách bạn có thể cập nhật phương thức chúng tôi gửi cho bạn thông tin cập nhật về sản phẩm, dịch vụ và sự kiện.

Chúng tôi muốn bạn luôn kiểm soát thông tin cá nhân của mình. Chúng tôi cố gắng đảm bảo rằng thông tin cá nhân về bạn mà chúng tôi có luôn chính xác và cập nhật. Chúng tôi luôn cung cấp cơ hội hủy đăng ký hoặc từ chối nhận các truyền thông tiếp thị trong tương lai.

Thông tin về cách hủy đăng ký hoặc từ chối nhận email sẽ được cung cấp trong tất cả các email tiếp thị mà chúng tôi gửi cho bạn. Tuy nhiên, bất kỳ lúc nào bạn muốn cập nhật và/hoặc sửa đổi thông tin cá nhân đó hay từ chối nhận các truyền thông tiếp thị trong tương lai, bạn có thể đưa ra yêu cầu qua cổng thông tin về các quyền của chúng tôi hoặc bằng cách gửi email tới đội ngũ Quản lý Dữ liệu Bộ phận tương ứng:

Liên hệ với chúng tôi

Để giải đáp mọi thắc mắc về Chính sách Quyền riêng tư này, vui lòng liên hệ với Nhân viên bảo vệ dữ liệu của Tập đoàn.

Để giải đáp mọi thắc mắc về Chính sách Quyền riêng tư này hoặc về cách chúng tôi sử dụng thông tin, bạn có thể liên hệ với đội ngũ Quyền riêng tư bằng cách gửi yêu cầu tại đây.

Bạn cũng có thể liên hệ với Nhân viên bảo vệ dữ liệu của Tập đoàn theo địa chỉ Informa PLC, 5 Howick Place, London, SW1P 1WG.

Chúng tôi hi vọng có thể giải quyết mọi lo ngại về quyền riêng tư mà bạn có thể có. Tuy nhiên, bạn luôn có quyền khiếu nại lên bất kỳ cơ quan giám sát hoặc cơ quan công quyền nào khác có trách nhiệm thi hành luật pháp về quyền riêng tư tại quốc gia của bạn. Chi tiết liên hệ của cơ quan giám sát tại quốc gia đối với mỗi Bên kiểm soát dữ liệu Informa được cung cấp trong phần phụ lục quốc gia.

Những thay đổi đối với Chính sách Quyền riêng tư này

Xin lưu ý rằng chúng tôi đôi khi sẽ cập nhật Chính sách Quyền riêng tư.

Để cập nhật theo thay đổi về luật pháp, các biện pháp tốt nhất và thay đổi về cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân, chúng tôi có thể sửa đổi Chính sách Quyền riêng tư này bất kỳ lúc nào. Tùy thuộc vào tính chất của những thay đổi, chúng tôi có thể cập nhật cho bạn qua email nếu chúng tôi có thông tin cá nhân của bạn; hoặc chúng tôi có thể cập nhật Chính sách mà không cần thông báo bằng cách đăng phiên bản sửa đổi trên trang web này. Để cập nhật mọi thay đổi, vui lòng thường xuyên kiểm tra lại.

Chính sách Quyền riêng tư này được cập nhật mới nhất vào ngày 30 tháng 09 năm 2023.