Skip to content

Chính sách quyền riêng tư của Tập đoàn Informa

Giới thiệu và thông tin về chúng tôi 

Phần này làm rõ các bộ phận của Informa có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn.

Informa kết nối chuyên gia trên khắp thế giới thông qua các sự kiện, thu thập tin tức và xuất bản học thuật. Chúng tôi là công ty FTSE 100 (100 công ty có giá trị vốn hóa thị trường lớn nhất được niêm yết trên Sàn Chứng khoán London) và mạng lưới các thương hiệu uy tín quốc tế của chúng tôi đã hỗ trợ mọi người làm việc thông minh hơn, ra quyết định sáng suốt hơn cũng như mở rộng và phát triển trong hàng ngàn thị trường chứng khoán đặc chủng.

Dữ liệu và thông tin có vai trò tối trọng trong hoạt động của Informa và chúng tôi rất coi trọng Quyền riêng tư dữ liệu. Chúng tôi tôn trọng mối quan hệ với người tiêu dùng, khách hàng, khách truy cập, nhà tài trợ, bên tham gia triển lãm, nhà cung cấp và đồng nghiệp, đồng thời tôn trọng sự tin tưởng mà họ gửi gắm chúng tôi lưu giữ thông tin cá nhân của họ.

Bên kiểm soát dữ liệu Informa 

Chính sách quyền riêng tư này giải thích cách thức các nhân viên của Tập đoàn Informa thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân tại tất cả các thương hiệu của chúng tôi. Những từ tham chiếu như "chúng tôi" hay "của chúng tôi" đều ám chỉ Bên kiểm soát dữ liệu Informa phù hợp đang xử lý thông tin cá nhân của bạn. 

Informa có cấu trúc gồm năm bộ phận hoạt động: Informa Connect, Informa Intelligence, nforma Markets, Informa Tech và Taylor & Francis.

Trong những bộ phận này, có các doanh nghiệp và thương hiệu dịch vụ, sự kiện, sản phẩm tập trung theo từng lĩnh vực. Thông thường, chúng tôi sẽ tương tác với bạn qua một trong những thương hiệu này. Pháp nhân của Tập đoàn Informa chịu trách nhiệm đối với dữ liệu cá nhân (gọi là bên kiểm soát dữ liệu trong Liên minh châu Âu và gọi là Bên kiểm soát dữ liệu Informa trong Chính sách quyền riêng tư này) sẽ là thực thể được trình bày trên các biểu mẫu đặt chỗ, biểu mẫu trên web, hợp đồng hoặc hóa đơn. Các pháp nhân khác của Informa chịu trách nhiệm đối với các sản phẩm và sự kiện khác.  

Phạm vi quốc tế và khác biệt tại mỗi quốc gia 

Informa hoạt động tại hơn 20 quốc gia, mỗi quốc gia đều có luật bảo vệ dữ liệu khác nhau.  Chính sách quyền riêng tư này áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp của Informa trên khắp thế giới, ngoại trừ trường hợp áp dụng bổ sung yêu cầu cụ thể theo quốc gia được liệt kê trong menu bên trái.

Để cập nhật các tùy chọn tiếp thị của bạn

Để cập nhật thông tin cá nhân của bạn hoặc tùy chọn tiếp th, hãy liên hệ với các Đội ngũ Tiếp thị bộ phận của chúng tôi được liệt kê bên dưới. 

Để đặt câu hỏi hoặc khiếu nại về quyền riêng tư dữ liệu, bạn có thể gửi về đội ngũ Quyền riêng tư Informa qua biu mu quyn riêng tư trc tuyến ca chúng tôi

Thông tin mà chúng tôi thu thập 

 Phần này giải thích về những thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập.

Phần này mô tả những thông tin cá nhân mà chúng tôi có thể thu thập từ bạn khi bạn sử dụng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, cũng như những thông tin cá nhân khác mà chúng tôi có thể nhận được từ các nguồn khác. 

Trong Chính sách quyền riêng tư này, thông tin cá nhân có nghĩa là những loại thông tin cá nhân mà chúng tôi có thể thu thập và sử dụng, bao gồm:

 • Chi tiết liên lạc như tên, địa chỉ email, địa chỉ bưu điện và số điện thoại
 • Thông tin về học vấn, quốc tịch và nghề nghiệp
 • Tên người dùng và mật khẩu
 • Thông tin thanh toán, như số thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ hay chi tiết tài khoản ngân hàng
 • Nhận xét, phản hồi, bài đăng và nội dung khác được gửi, bao gồm thông tin từ khảo sát
 • Mối quan tâm và tùy chọn nhận thông tin, bao gồm cho phép tiếp thị nếu phù hợp
 • Thông tin vị trí, chẳng hạn như được cung cấp thông qua một ứng dụng di động
 • Thông tin xác minh danh tính như chi tiết hộ chiếu để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý ở một số quốc gia nhất định và để cung cấp công văn xin cấp visa nếu được yêu cầu
 • Thông tin sử dụng trang web và truyền thông như thư từ và chi tiết về việc bạn sử dụng trang web và dịch vụ của chúng tôi, có được qua cookie hoặc các công nghệ theo dõi khác

Thông tin cá nhân này liên quan tới những loại đối tượng sau đây:

 • Khách hàng tiềm năng, đầu mối liên hệ của khách hàng, người đăng ký và người dùng liên quan đến các dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi
 • Khách ghé thăm, nhà tài trợ, bên tham gia triển lãm và diễn giả tại các sự kiện của chúng tôi
 • Các chuyên gia được trình bày trong những sản phẩm kỹ thuật số và in ấn, chẳng hạn như chi tiết của quản lý cấp cao được cung cấp qua sản phẩm tin tức, nghiên cứu, ấn phẩm
 • Tác giả, biên tập viên và nhà phê bình liên quan đến các ấn phẩm của chúng tôi Liên hệ của các nhà cung cấp dịch vụ và đối tác kinh doanh của chúng tôi

Chúng tôi có thể thu thập thông tin này trực tiếp từ bạn khi bạn đăng ký một sự kiện hoặc tham gia vào các dịch vụ và/hoặc nền tảng của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin này từ các đối tác bên thứ ba và các nguồn công khai trong phạm vi được luật pháp bảo vệ dữ liệu hiện hành cho phép.  Trong một số trường hợp, dữ liệu chúng tôi thu thập từ các bên thứ ba được cung cấp dưới dạng giả danh và chúng tôi chỉ có thể kết nối dữ liệu đó với bạn nếu và khi bạn nhập địa chỉ email của mình trên một trong các trang của Informa.

Thông tin cá nhân nhạy cảm

Nếu thu thập hoặc lưu trữ thông tin cá nhân nhạy cảm như thông tin liên quan đến sức khỏe, tín ngưỡng hoặc liên minh chính trị, chúng tôi thường sẽ yêu cầu bạn đưa ra chấp thuận rõ ràng. Tuy nhiên, trong một số ít tình huống, chúng tôi không thể làm như vậy, chẳng hạn như khi bạn bị tai nạn. Nếu xảy ra tình huống đó, chúng tôi sẽ đảm bảo rằng quyền riêng tư của bạn vẫn được bảo vệ.

Thông tin cá nhân của trẻ em

Sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi dành cho các chuyên gia kinh doanh. Chúng tôi không hướng tới phục vụ trẻ em dưới mười sáu tuổi. Chúng tôi không chủ ý thu thập thông tin cá nhân từ người dùng trong nhóm tuổi này và có toàn quyền xóa thông tin đó nếu chúng tôi biết rằng mình đã thu thập thông tin đó. Nếu dữ liệu của trẻ em được thu thập, thì dữ liệu này chỉ được thu thập thông qua ý kiến đóng góp trực tiếp từ phụ huynh, người giám hộ hoặc giáo viên và việc sử dụng dữ liệu được bảo vệ bởi các điều khoản cấp phép rõ ràng phù hợp với luật pháp hiện hành.

Cách thức và lý do chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân

Phần này trình bày cách thức và lý do chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân.

Các yêu cầu truy vấn thông tin sản phẩm, bán hàng và quản trị

Nếu bạn hỏi thông tin về chúng tôi, hay sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi trên mạng hoặc qua điện thoại thì thông tin cá nhân của bạn sẽ được sử dụng để phản hồi truy vấn đó hoặc để thực hiện các bước khác theo yêu cầu của bạn, trước khi bạn ký hợp đồng với chúng tôi.

Nếu bạn đã mua hoặc đăng ký một trong những sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi, kể cả là dùng thử, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân của bạn, bao gồm thông tin thẻ và ngân hàng để cung cấp cho bạn sản phẩm hoặc dịch vụ, trao đổi với bạn về sản phẩm hoặc dịch vụ đó, xử lý thanh toán và thu hồi nợ.

Giám sát cuộc gọi để đào tạo và giám sát chất lượng

Khi đại diện bán hàng của chúng tôi trò chuyện với bạn qua điện thoại, cuộc gọi sẽ được ghi âm để phục vụ mục đích đào tạo và giám sát.

Để đưa thông tin nghề nghiệp vào sản phẩm và dịch vụ cố vấn của chúng tôi

Nếu thông tin cá nhân nghề nghiệp của bạn có liên quan đến sản phẩm của chúng tôi và có sẵn miễn phí thông qua các nguồn công khai, như trang web liên quan đến công việc hoặc nghề nghiệp của bạn, thư mục được liệt kê, thông cáo báo chí, ấn phẩm trong ngành hoặc nếu bạn cung cấp cho chúng tôi, thì trong phạm vi được các luật bảo vệ dữ liệu hiện hành cho phép, chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân đó trong các sản phẩm chúng tôi cung cấp cho khách hàng, ví dụ như trong các sản phẩm thuê bao, nghiên cứu, phân tích trong ngành và thông tin chuyên sâu.

Nếu bạn đặt câu hỏi hoặc thuê chúng tôi cung cấp dịch vụ cố vấn và hoặc nghiên cứu/phân tích, chúng tôi sẽ thu thập các thông tin như tên, quốc gia, chức danh công việc, thông tin công ty hoặc liên kết học thuật, địa chỉ bưu điện, địa chỉ email và số điện thoại của bạn. Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân của bạn để phản hồi câu hỏi của bạn hoặc để triển khai dịch vụ cố vấn.

Để quản lý sự kiện và triển lãm

Nếu bạn tham gia một trong các sự kiện của chúng tôi với tư cách là diễn giả, nhà tài trợ, bên tham gia triển lãm hoặc người tham dự, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân của bạn để phục vụ mục đích liên quan đến vận hành sự kiện, xử lý thanh toán và thu hồi nợ. 

Chúng tôi cũng sẽ sử dụng thông tin cá nhân của bạn để duy trì cơ sở dữ liệu cho phép chúng tôi đánh giá các phẩm chất của bạn trong tư cách diễn giả, nhà tài trợ/bên tham gia triển lãm, để quảng bá sự kiện và khuyến khích tăng cường tham gia các sự kiện của chúng tôi.

Ngoài ra, chúng tôi có thể chụp ảnh và quay video tại các sự kiện, trong đó có thể xuất hiện người tham dự, diễn giả, nhà tài trợ hoặc bên tham gia triển lãm. Nếu bạn xuất hiện trong những tấm ảnh và video tại các sự kiện của chúng tôi trong vai trò người tham dự, nhà tài trợ hoặc bên tham gia triển lãm, thì chúng tôi có thể sử dụng các ảnh và video này cho mục đích quảng cáo trong phạm vi mà các luật bảo vệ dữ liệu hiện hành cho phép.

Tại những sự kiện và triển lãm sử dụng công nghệ quét thẻ, chúng tôi sẽ dùng thông tin cá nhân của bạn để xác định danh tính của bạn tại những điểm tiếp cận nhất định, như truy cập khu vực VIP, khu hội thảo, lối vào, lối ra trong các khu vực khác của sự kiện. Điều này sẽ cung cấp thông tin vị trí nhất định. Không thể đọc thẻ từ xa. 

Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân thu được từ việc quét thẻ để kiểm soát truy cập, bảo mật và phân tích lưu lượng truy cập nhằm cải thiện trải nghiệm trong sự kiện cho khách truy cập và những người khác. 

Bạn cũng có thể cho phép bên tham gia triển lãm tại sự kiện quét thẻ cho bạn. Khi đó, chi tiết liên hệ của bạn sẽ được chia sẻ với bên tham gia triển lãm liên quan và được sử dụng theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành, chính sách quyền riêng tư của bên tham gia triển lãm và bất kỳ thông báo hay chấp thuận nào mà bạn được cung cấp hoặc nhận được tại sự kiện. 

Nếu chúng tôi tổ chức và quản lý một sự kiện hoặc triển lãm trực tuyến, Informa (và bất kỳ nhà cung cấp nền tảng bên thứ ba nào thay mặt cho chúng tôi) sẽ sử dụng thông tin cá nhân của bạn được cung cấp trong quá trình đăng ký để tổ chức hoặc quản lý sự kiện kỹ thuật số này, đồng thời cũng để phân tích tương tác và lưu lượng truy cập của khách tham gia, nhằm cải thiện trải nghiệm tham dự sự kiện của khách, cũng như mang đến cho bạn trải nghiệm phù hợp với cá nhân bạn.

Khi bạn truy cập không gian, khu vực hoặc phòng ảo, chẳng hạn như phòng triển lãm, thông tin cá nhân của bạn có thể được chia sẻ với nhà tài trợ và bên tham gia triển lãm để cho phép họ tương tác với bạn tuân theo thông báo quyền riêng tư của người tham dự mà bạn có thể nhận được trong quá trình đăng ký và đăng nhập.

Cho Dịch vụ xuất bản của chúng tôi

Nếu bạn xuất bản tác phẩm với chúng tôi, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân của bạn, bao gồm thông tin cá nhân của bất kỳ đại diện hoặc người thụ hưởng có tên nào, liên quan đến hoạt động phân phối và quảng bá tác phẩm đã xuất bản của bạn, và thực hiện mọi nghĩa vụ theo hợp đồng, trong phạm vi cần thiết để phục vụ cho các mục đích vì lợi ích hợp pháp của chúng tôi với tư cách là một tổ chức thương mại. Tên và tư cách tác giả của bạn sẽ được công bố trong khuôn khổ tác phẩm có tác giả. Chúng tôi cũng sẽ sử dụng thông tin cá nhân của bạn để xử lý thanh toán hoặc thực hiện các mục đích khác, trong phạm vi cần thiết để triển khai hợp đồng mà bạn ký kết với chúng tôi.

Ngoài ra, đôi khi chúng tôi sẽ chụp ảnh và quay video tại các sự kiện liên quan đến tác phẩm đã xuất bản của bạn. Nếu bạn xuất hiện trong những tấm ảnh và video tại các sự kiện của chúng tôi trong vai trò tác giả, thì chúng tôi có thể sử dụng các ảnh và video này cho mục đích quảng cáo.

Cho hoạt động Tiếp thị

Bên kiểm soát dữ liệu Informa phù hợp có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để gửi cho bạn bản tin, ưu đãi hoặc các email tiếp thị khác để cập nhật cho bạn về các tin tức, sự kiện và sản phẩm của chúng tôi mà bạn có thể quan tâm.  Tùy vào bản chất tương tác của bạn với chúng tôi và luật bảo vệ dữ liệu hiện hành, bạn có thể chủ động cung cấp chấp thuận cho chúng tôi (ví dụ: đồng ý nhận email) hoặc chúng tôi có quyền dựa vào chấp thuận ngụ ý hoặc mối quan tâm hợp pháp của bạn để tiếp thị cho bạn. Chúng tôi luôn cung cấp cơ hội từ chối nhận các email tiếp thị trong tương lai và bạn có quyền sửa đổi tùy chọn tiếp thị của mình bất kỳ lúc nào (xem phần Quyền của bạn).

Nhiều sự kiện và sản phẩm của chúng tôi là các sản phẩm/sự kiện đồng thương hiệu và nhận tài trợ từ các bên tham gia triển lãm hoặc nhà tài trợ bên thứ ba. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với các đối tác bên thứ ba này. Khi đó, chúng tôi sẽ cung cấp thông báo rõ ràng, cho phép bạn lựa chọn đồng ý hoặc từ chối chia sẻ, theo yêu cầu của luật bảo vệ dữ liệu hiện hành. Việc các đối tác bên thứ ba sử dụng thông tin của bạn phải tuân theo thông báo đã cung cấp và chính sách quyền riêng tư của họ, đồng thời không thuộc phạm vi của Thông báo quyền riêng tư này.

Về các dịch vụ tiếp thị hướng tới khách hàng của chúng tôi

Informa sẽ kết hợp thông tin cá nhân mà họ thu thập từ bạn, bao gồm nhiều thông tin trong phần "thông tin mà chúng tôi thu thập" ở trên, với dữ liệu cá nhân được thu thập từ một số nguồn bên thứ ba đáng tin cậy nhất định và sử dụng thông tin này để tạo các hồ sơ nhằm xác định các lợi ích thương mại của bạn/công ty bạn.

Ví dụ: chúng tôi sẽ đối chiếu thông tin bạn cung cấp như một phần của việc đăng ký tham gia các sự kiện, thông tin bạn tạo liên quan đến việc bạn tham dự các sự kiện, thông tin do chúng tôi thu được bằng cách sử dụng các cookie của bên thứ nhất, công nghệ theo dõi trên các trang web và ứng dụng của chúng tôi cùng một số thông tin nhất định mà chúng tôi có được từ các bên thứ ba (chẳng hạn như nhà cung cấp dữ liệu) để phân tích, phân đoạn và xác định bạn thuộc phân khúc tiếp thị nào.

Sau đó, thông tin này có thể được sử dụng bởi, hoặc vì lợi ích của khách hàng của chúng tôi theo những cách khác nhau như một phần của dịch vụ tiếp thị của chúng tôi để cho phép những khách hàng này thực hiện các chiến dịch quảng cáo được nhắm mục tiêu và phù hợp. Khách hàng của chúng tôi có thể cung cấp cho các cá nhân thông tin về các sản phẩm và dịch vụ mà khách hàng của chúng tôi cho rằng họ sẽ quan tâm thông qua các kênh khác nhau dựa trên các phân khúc tiếp thị mà chúng tôi đã xây dựng và phân bổ các cá nhân đó. Trong nhiều trường hợp, chúng tôi thực hiện các chiến dịch quảng cáo này thay mặt cho khách hàng và không chia sẻ bất kỳ dữ liệu cá nhân nào với các khách hàng có liên quan (bao gồm qua email tiếp thị, các kênh truyền thông xã hội và các đối tác quảng cáo của chúng tôi, những người hỗ trợ việc quảng cáo trên các trang web của bên thứ ba). Trong các trường hợp khác, chúng tôi có thể cung cấp cho các khách hàng thông tin mà khách hàng không thể sử dụng để nhận dạng bạn nhằm mục đích thúc đẩy các chiến dịch tiếp thị của riêng họ. Trong mọi trường hợp, các hoạt động của chúng tôi được thực hiện trong phạm vi được luật pháp hiện hành cho phép. Các hoạt động này được thực hiện dựa trên sự chấp thuận tiếp thị của các cá nhân. Do đó, nếu bạn đã thực hiện các quyền chọn không tham gia tiếp thị qua email, bạn sẽ không được tiếp thị liên quan đến các dịch vụ tiếp thị mà chúng tôi cung cấp cho các khách hàng qua bất kỳ kênh nào.

Các hoạt động mà chúng tôi và các đối tác bên thứ ba của chúng tôi thực hiện có thể đòi hỏi xử lý dữ liệu tự động và dựa trên máy học để phân tích hoặc dự đoán các hành vi và tùy chọn (ví dụ: sở thích đối với một số nội dung nhất định, dịch vụ và/hoặc tại các sự kiện). Thuật toán sẽ xác định các công ty và cá nhân có đặc điểm tương tự với các công ty và cá nhân mà chúng tôi biết là có quan tâm đến các dịch vụ nhất định, tạo ra điểm tương đồng cho những khách hàng đó. Sau đó, chúng tôi sẽ làm phong phú thêm thông tin chúng tôi nắm giữ về các công ty và cá nhân, đồng thời gửi quảng cáo đến các khách hàng tiềm năng dựa trên phân tích này.

Trên mạng xã hội

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để thực hiện các chiến dịch quảng cáo trên nền tảng truyền thông xã hội như LinkedIn, Instagram và Facebook để cung cấp thông tin về các sự kiện sắp tới hoặc sản phẩm mới, đồng thời để đảm bảo rằng bạn chỉ nhận được quảng cáo phù hợp liên quan đến sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các nền tảng truyền thông xã hội để bạn thấy quảng cáo về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi hoặc đối tác của chúng tôi mà chúng tôi nghĩ rằng bạn sẽ quan tâm khi bạn tương tác với nền tảng truyền thông xã hội có liên quan. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các nền tảng truyền thông xã hội để giúp chúng tôi thực hiện quảng cáo có liên quan cho những cá nhân mà các nền tảng truyền thông xã hội xác định có khả năng có cùng mối quan tâm với bạn.

Chúng tôi duy trì sự hiện diện trên các nền tảng truyền thông xã hội, thông qua các trang thương hiệu và công ty của chúng tôi. Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân khi bạn tương tác với chúng tôi trên mạng xã hội. Xin lưu ý rằng các nền tảng truyền thông xã hội này có thể đặt cookie và các công nghệ theo dõi khác trên thiết bị của bạn khi bạn truy cập các trang của họ và khi bạn điều hướng từ các trang của họ. Đầu ra của thông tin đó có thể được cung cấp cho chúng tôi (thường cho các mục đích thống kê để xem cách người dùng tương tác với nội dung của chúng tôi trên các nền tảng truyền thông xã hội).  Các nền tảng truyền thông xã hội chịu trách nhiệm về cách họ xử lý thông tin cá nhân của bạn và thông tin về cách các nền tảng truyền thông xã hội này thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn (cũng như cách họ sử dụng cookie và các công nghệ khác, bao gồm các hướng dẫn về cách bạn có thể vô hiệu hóa chúng) có thể thường được tìm thấy trong chính sách quyền riêng tư và chính sách cookie tương ứng trên các trang web tương ứng của họ. Để quản lý khách hàng và khách hàng tiềm năng (bao gồm phân tích và quản lý sản phẩm)

Để quản lý khách hàng và khách hàng tiềm năng (bao gồm phân tích và quản lý sản phẩm)

Chúng tôi có thể sử dụng những thông tin cá nhân về bạn mà các bên thứ ba nắm giữ, kết hợp với các thông tin cá nhân được thu thập hợp pháp khác và chia sẻ với chúng tôi hoặc dữ liệu có sẵn công khai để hiểu rõ hơn về khách hàng và tùy chọn của họ, đồng thời cải thiện các sản phẩm và dịch vụ mà chúng tôi cung cấp. Hoạt động này có thể bao gồm các kỹ thuật lập hồ sơ tự động và quản lý chiến dịch.

Chúng tôi cũng có thể sử dụng dữ liệu trong các chiến dịch quảng cáo trên nền tảng truyền thông xã hội như LinkedIn, Instagram và Facebook để cung cấp thông tin về các sự kiện sắp tới hoặc sản phẩm mới, đồng thời để đảm bảo rằng bạn chỉ nhận được quảng cáo phù hợp liên quan đến sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi như được mô tả ở trên.

Để phân tích trang web và ứng dụng di động

Chúng tôi có thể kết hợp thông tin phiên truy cập của khách truy cập hoặc các thông tin khác thu được qua các công nghệ theo dõi, bất kể bạn có đăng nhập hay không, với thông tin nhận dạng cá nhân để tìm hiểu và phân tích trải nghiệm trực tuyến của bạn, đồng thời xác định những sự kiện, sản phẩm và dịch vụ mà bạn có khả năng quan tâm nhất. 

Nếu bạn cho phép sử dụng dữ liệu vị trí của bạn, một số ứng dụng di động nhất định có thể sử dụng dữ liệu vị trí đó để hỗ trợ bạn điều hướng trong sự kiện và khiến bạn chú ý đến sản phẩm của các bên tham gia triển lãm và nhà tài trợ trong khi sử dụng dịch vụ.

Các email tiếp thị liên quan của chúng tôi có chứa một tập tin chỉ báo “web beacon pixel” duy nhất, dành riêng cho chiến dịch, cho phép chúng tôi biết bạn đã mở email hay chưa, đồng thời kết hợp với công nghệ khác để xác minh bạn đã nhấp vào liên kết trong email hay chưa. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin này vào các mục đích như xác định xem email nào thú vị hơn, đồng thời hỏi những người dùng không mở email xem họ có muốn tiếp tục nhận email hay không. Tập tin pixel này sẽ bị xóa khi bạn xóa email.

Tương tự, khi bạn đăng ký một dịch vụ trực tuyến, các email đi kèm cũng bao gồm một pixel. Chúng tôi theo dõi tương tác với những email này và các dịch vụ trực tuyến của chúng tôi để xác thực mức độ tham dự nhằm mục đích cấp phép, để giúp xác định xem bạn quan tâm đến thông tin nào và để tùy chỉnh các quảng cáo mà người dùng xem trên trang web của chúng tôi.

Nếu bạn không muốn tải pixel xuống thiết bị của mình, bạn nên chọn không nhấp vào liên kết do chúng tôi gửi hoặc từ chối nhận email tiếp thị hay từ chối tham gia sự kiện trực tuyến của chúng tôi. Thông tin này có thể liên kết với danh tính cá nhân của bạn.

Mặc dù chúng tôi nỗ lực đưa ra lựa chọn khi người dùng sử dụng trang web và ứng dụng di động của chúng tôi, chúng tôi không thể hứa chắc rằng chúng tôi có thể nhận được hoặc làm theo các tín hiệu Không theo dõi (Do Not Track) của trình duyệt web.

Trong cộng đồng thành viên trực tuyến, bảng thông báo và khu vực trò chuyện

Bạn có thể lựa chọn tham gia các cộng đồng thành viên trực tuyến trên trang của chúng tôi, cho phép bạn tạo và công khai hồ sơ cùng các thông tin cá nhân khác. Những cộng đồng này có thể cung cấp chức năng kiểm soát quyền riêng tư, cho phép bạn lựa chọn mức độ bạn muốn công khai hoặc chia sẻ hồ sơ và các thông tin khác của bạn với mọi người trong cộng đồng.

Thông thường, bạn có thể tìm thấy chức năng kiểm soát quyền riêng tư trên trang mà bạn chỉnh sửa hồ sơ của mình và mỗi người tự chịu trách nhiệm về cách thức hoạt động của tính năng kiểm soát này, bao gồm thiết đặt mặc định, cũng như lựa chọn cách thức chia sẻ và bảo vệ thông tin đã cung cấp. Khi bạn tham gia cộng đồng thành viên trực tuyến này, những người tham gia khác trong cộng đồng đó có thể liên hệ với bạn qua những thông tin bạn đã cung cấp.

Khi bạn tiết lộ thông tin cá nhân trên bất kỳ bảng tin cộng đồng công khai hoặc khu vực trò chuyện nào trên trang web như vậy, thì bất kỳ ai xem bảng hoặc khu vực đó đều có thể thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn. Do vậy, bạn có thể nhận được các tin nhắn không mong muốn từ những người tham gia khác hoặc các bên khác. Điều này nằm ngoài tầm kiểm soát và trách nhiệm của chúng tôi.

Tuy nhiên, nếu bạn liên hệ với chúng tôi trong khu vực trò chuyện phục vụ truy vấn của khách hàng, khu vực này riêng tư và chúng tôi sẽ sử dụng bất kỳ thông tin gì bạn đã cung cấp để giúp chúng tôi khuyến nghị sản phẩm và/hoặc hỗ trợ xác nhận bất kỳ đơn hàng nào bạn muốn đặt.

Đối với các truy vấn

Bất kỳ thông tin cá nhân nào đã cung cấp trên trang Liên hệ với chúng tôi sẽ chỉ được sử dụng để cung cấp phản hồi hoặc phục vụ yêu cầu hay truy vấn bạn đã đưa ra. Chúng tôi sẽ không bổ sung những thông tin đã cung cấp vào cơ sở dữ liệu tiếp thị hoặc cơ sở dữ liệu khách hàng tiềm năng của các bộ phận vận hành thuộc Informa.

Đối với việc thông báo tin tức

Thông tin thu được khi bạn đăng ký nhận thông báo tin tức sẽ chỉ được sử dụng để cung cấp dịch vụ đó và để tìm hiểu tiểu sử cũng như mối quan tâm của những người đăng ký trong danh sách của chúng tôi.

Khi cung cấp dịch vụ, chúng tôi sẽ thu thập số liệu thống kê về số lượng email được mở bằng cách sử dụng những công nghệ tiêu chuẩn trong ngành, bao gồm tải xuống hình ảnh. Điều này giúp chúng tôi giám sát và cải thiện dịch vụ thông báo tin tức. Đồng thời, chúng tôi chỉ thu thập và phân tích thông tin ở mức độ tổng hợp.

Nếu bạn cho phép, đôi khi Informa có thể sử dụng chi tiết đăng ký của bạn để liên hệ với bạn về dịch vụ thông báo tin tức. Bạn có thể hủy đăng ký dịch vụ bất kỳ lúc nào bằng cách sử dụng liên kết được cung cấp trong email của chúng tôi.

Trong việc ra quyết định tự động, bao gồm lập hồ sơ

Chúng tôi sử dụng các công nghệ tự động hoàn toàn dựa trên thuật toán để cá nhân hóa nội dung động của trang web dựa trên những mối quan tâm rõ ràng và/hoặc ngụ ý của bạn. Chúng tôi tiến hành lập hồ sơ tổng quát, ví dụ như tạo phân khúc nhằm cung cấp trải nghiệm phù hợp hơn.  Ngoài ra, chúng tôi cũng có thể sử dụng chức năng này trong hoạt động xuất bản khi xác nhận được rằng liệu có cấp phép theo yêu cầu hay không, dựa trên câu trả lời của bạn đối với một ứng dụng nhằm nhận bản sao mẫu của sách giáo trình phục vụ mục đích kiểm tra. Hoặc chúng tôi sẽ triển khai chức năng này trong một số trường hợp nhất định để đảm bảo cung cấp dịch vụ tin cậy và kịp thời cho khách hàng. Chúng tôi không bao giờ sử dụng chức năng ra quyết định tự động theo bất kỳ cách thức nào mà có thể tạo ra hiệu lực pháp lý hoặc hiệu lực quan trọng tương đương.

Khi sử dụng những kỹ thuật này, chúng tôi dùng các biện pháp để tránh thành kiến phân biệt đối xử và không chính xác về pháp lý. Những quy trình tự động này có thể tạo ra nội dung khác nhau được hiển thị cho bạn.

Để thực hiện nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi, bao gồm các biện pháp sàng lọc và chống gian lận

Theo tiêu chuẩn ngành, các công ty có thể truy cập và sử dụng thông tin cá nhân nhất định để ngăn ngừa gian lận, theo yêu cầu của quy định và luật pháp hiện hành và thông lệ tốt nhất bất kể lúc nào. Nếu bạn cung cấp thông tin sai lệch hoặc không chính xác và chúng tôi nghi ngờ hoặc phát hiện hành vi gian lận, những chi tiết đó có thể được chuyển tới cơ quan ngăn ngừa gian lận và chúng tôi hoặc họ có thể ghi lại các thông tin này.

Để đảm bảo rằng chúng tôi tuân thủ các quy định và luật lệ trừng phạt thương mại quốc tế, chúng tôi sẽ sàng lọc khách hàng, nhà cung cấp và nhà cung ứng theo các danh sách trừng phạt áp dụng nếu phù hợp.

Cách thức chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân

Chúng tôi nhận biết được tầm quan trọng của việc bảo vệ và quản lý thông tin cá nhân. Chúng tôi sẽ xử lý thông tin cá nhân của bạn bằng sự cẩn trọng và bảo mật cao nhất. Phần này trình bày một số biện pháp bảo mật được áp dụng.

Chúng tôi sử dụng nhiều biện pháp kỹ thuật và vật lý để đảm bảo an toàn cho thông tin cá nhân, cũng như ngăn ngừa truy cập, sử dụng hoặc tiết lộ trái phép thông tin đó.  Dữ liệu điện tử và cơ sở dữ liệu được lưu trữ trên các hệ thống máy tính bảo mật có chức năng kiểm soát những người có quyền truy cập thông tin bằng cả phương tiện vật lý và điện tử. Nhân viên của chúng tôi được đào tạo về bảo vệ dữ liệu. Ngoài ra, còn có một bộ chính sách bảo vệ dữ liệu và bảo mật chi tiết mà nhân viên phải tuân thủ khi xử lý thông tin cá nhân.

Mặc dù chúng tôi đã thực hiện tất cả các biện pháp hợp lý để đảm bảo lưu giữ bảo mật thông tin cá nhân khỏi hành vi truy cập trái phép, nhưng chúng tôi không thể đảm bảo rằng thông tin đó sẽ được bảo mật khi bạn chuyển thông tin đó sang một trang web hoặc dịch vụ khác, do chúng tôi không kiểm soát việc chuyển thông tin đó.  Chúng tôi sử dụng giao thức HTTPS (HTTP Bảo mật), nhờ đó giao thức truyền thông được mã hóa thông qua Bảo mật tầng giao vận (TLS), giúp truyền thông bảo mật trên mạng máy tính. Trang web được tải thông qua giao thức HTTPS, biểu thị bằng biểu tượng khóa trong trình duyệt web của bạn để đảm bảo việc truyền tải được bảo mật bằng chứng chỉ do cơ quan chứng nhận bảo mật chính thức cấp cho Bên kiểm soát dữ liệu Informa vận hành trang web.

Chuyển giao thông tin cá nhân trên phạm vi quốc tế

Phần này giải thích quy trình của chúng tôi xung quanh việc chuyển giao thông tin cá nhân ra quốc tế.

Do đặc tính hoạt động kinh doanh trên phạm vi quốc tế và các công nghệ được yêu cầu của chúng tôi, nhân viên và các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của chúng tôi có thể truy cập thông tin cá nhân từ bất kỳ vị trí nào trên khắp thế giới mà tại đó, luật lệ bảo vệ dữ liệu có thể không được sâu rộng như tại những khu vực khác, ví dụ như Liên minh châu Âu.

Chúng tôi áp dụng biện pháp bảo vệ phù hợp để đảm bảo rằng thông tin cá nhân của bạn vẫn được bảo vệ đầy đủ và được xử lý tuân theo chính sách này cũng như các luật bảo vệ dữ liệu hiện hành.

Một số yêu cầu cụ thể theo quốc gia có thể áp dụng cho phần này, như liệt kê trong phụ lục quốc gia bên dưới

Cookie

Có thể tìm thêm thông tin về việc sử dụng cookie trong Chính sách Cookie của chúng tôi.

Cookie là một tệp văn bản nhỏ chứa một mã định danh duy nhất được tự động đặt trên máy tính của người dùng hoặc thiết bị khác khi người dùng truy cập trang web.  Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập liên kết Chính sách cookie của chúng tôi ở phía dưới cùng của trang web.

Liên kết của bên thứ ba

Phần này giải thích rằng các liên kết của bên thứ ba trên các trang web của chúng tôi phải tuân theo các biện pháp về quyền riêng tư riêng biệt.

Trang web này chứa liên kết đến các trang web khác.  Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các biện pháp quyền riêng tư của các trang web này và không chấp nhận bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào liên quan đến nội dung của chúng. Chúng tôi khuyến nghị bạn nên xem lại chính sách quyền riêng tư của từng trang web bên thứ ba có liên kết với trang web này để xác định cách họ sử dụng thông tin cá nhân của bạn.

Đối tượng được chia sẻ thông tin cá nhân

Do chúng tôi là một công ty toàn cầu, đa quốc gia, cung cấp cho bạn sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, nên chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn vì một số lý do cụ thể. Phần này trình bày cách thức và lý do chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn.

Chia sẻ với các công ty thuộc Tập đoàn Informa

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các công ty khác trong Tập đoàn Informa để phục vụ các mục đích cụ thể. Ví dụ: các công ty khác thuộc Tập đoàn Informa có thể hỗ trợ cung cấp sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, tiến hành phân tích nội bộ việc sử dụng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi và của họ, hoặc cung cấp sản phẩm và dịch vụ phù hợp mà bạn có thể quan tâm, trong trường hợp luật bảo vệ dữ liệu hiện hành cho phép.

Chia sẻ với Nhà cung cấp dịch vụ

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba hỗ trợ cung cấp sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi cũng như hỗ trợ điều hành hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Các bên này bao gồm nhà cung cấp máy chủ công nghệ tiếp thị và CNTT, nhà cung cấp lưu trữ dữ liệu và web, nhà cung cấp dịch vụ gửi thư, máy chủ quảng cáo, nhà thầu dịch vụ tổng hợp và hậu cần, cơ quan thu nợ, đối tác đảm bảo an toàn và sức khỏe tại cơ sở, đối tác đăng ký sự kiện, nhà cung cấp nền tảng bán hàng, nhà cung cấp công cụ truyền thông, bên thiết kế/xây dựng/lắp đặt quầy triển lãm, nhà cung cấp tài trợ/tiếp thị/tài liệu PR cùng các đối tác hợp tác tổ chức sự kiện khác. Chúng tôi sẽ chỉ chia sẻ thông tin cá nhân với bên thứ ba nếu và trong phạm vi cần thiết để họ cung cấp cho bạn sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi sử dụng các dịch vụ trò chuyện trên web bao gồm Intercom, LiveAdmins, Live Chat, Casengo, cho phép chúng tôi kết nối với bạn và giải đáp các thắc mắc về bán hàng và dịch vụ khách hàng một cách nhanh chóng và trực tiếp. Chúng tôi đảm bảo rằng những nhà cung cấp dịch vụ này bảo vệ dữ liệu của bạn, nhưng những dịch vụ trò chuyện này chỉ nhằm mục đích giải đáp nhanh các câu hỏi cơ bản về dịch vụ, và bạn không nên cung cấp bất kỳ thông tin nhạy cảm nào như chi tiết ngân hàng hoặc thẻ tín dụng của bạn trong những ứng dụng trò chuyện này.

Những công cụ xử lý dữ liệu này phải đảm bảo tuân thủ thông qua những hợp đồng được áp dụng để bảo vệ thông tin cá nhân mà bạn chia sẻ với chúng tôi.

Chia sẻ với các Tổ chức khác

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các tổ chức đối tác tin tưởng để phục vụ mục đích tiếp thị của họ tuân theo các luật bảo vệ dữ liệu của nước sở tại và khi có sự cho phép của bạn, nếu cần. 

Nếu bạn sử dụng một trong những sản phẩm ảo của chúng tôi, chẳng hạn như triển lãm ảo, danh bạ web hay hội thảo trực tuyến, hoặc bạn cho phép quét thẻ của bạn tại một sự kiện, chúng tôi có thể chuyển thông tin bạn cung cấp cho bên thứ ba. Nhìn chung, hoạt động này sẽ diễn ra thông qua một quy trình mà trong đó bạn, với vai trò người dùng, sẽ ghé thăm hoặc tương tác với một bên thứ ba, chẳng hạn như ghé thăm một quầy trong triển lãm trực tuyến, cho phép quét thẻ của bạn hoặc nhấp vào một tài nguyên mang thương hiệu của một bên thứ ba và do bên đó cung cấp. Trong một số trường hợp, ví dụ như một trang liệt kê sản phẩm mà tại đó bạn có thể kết nối trực tiếp với nhà cung cấp hoặc bên tham gia triển lãm. Những người này sau đó sẽ liên hệ lại với bạn. Trong trường hợp khác, các sản phẩm trực tuyến của chúng tôi được tài trợ, khi đó, chúng tôi sẽ chuyển dữ liệu được cung cấp cho nhà tài trợ. Nhìn chung, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn vào lúc thu thập thông tin nếu sản phẩm được tài trợ.

Nếu Taylor và Francis cung cấp dịch vụ cho bạn thay mặt cho một tổ chức mà bạn là thành viên, chúng tôi sẽ chỉ chia sẻ dữ liệu cần thiết để cung cấp dịch vụ.  Để hỗ trợ việc này, chúng tôi tuân thủ các Bộ quy tắc ứng xử được công nhận khác nhau, chẳng hạn như Bộ quy tắc ứng xử về bảo vệ dữ liệu của GÉANT

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các khách hàng và nhà cung cấp dữ liệu liên quan đến các dịch vụ tiếp thị được đề cập ở trên, những người có trách nhiệm xử lý dữ liệu đó theo đúng luật pháp hiện hành.

Để tái tổ chức hoặc thay đổi doanh nghiệp của chúng tôi

Nếu chúng tôi phải đàm phán để bán toàn bộ hoặc một phần doanh nghiệp của mình cho bên thứ ba, hay chúng tôi được bán cho bên thứ ba hoặc đang trong quá trình tái tổ chức, chúng tôi có thể cần chuyển một số hoặc toàn bộ thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba có liên quan hoặc các cố vấn của họ trong khuôn khổ thực hiện quy trình thẩm định. Bất kỳ thông tin nào được chuyển giao cho thực thể tái tổ chức đó hoặc bên thứ ba sẽ được sử dụng cho những mục đích tương tự đã nêu trong chính sách này, hoặc cho mục đích phân tích bất kỳ đề xuất bán hàng hoặc tái tổ chức nào.

Liên quan đến nghĩa vụ pháp lý hoặc quy định

Chúng tôi có thể xử lý thông tin cá nhân của bạn để tuân thủ các yêu cầu pháp lý và quy định của chúng tôi hoặc để phản hồi các cơ quan quản lý, nếu áp dụng. Hoạt động này có thể bao gồm tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho các bên thứ ba, dịch vụ tòa án và/hoặc cơ quan quản lý hoặc cơ quan hành pháp liên quan đến các yêu cầu, thủ tục tố tụng hoặc điều tra của các bên đó ở bất kỳ nơi nào trên thế giới hoặc khi buộc phải làm như vậy.

Trong một số trường hợp, pháp luật có thể yêu cầu chúng tôi tiết lộ thông tin cá nhân của bạn do tòa án, cảnh sát, cơ quan hành pháp hoặc tư pháp hay một thực thể chính phủ yêu cầu chúng tôi làm như vậy.

Thời gian lưu giữ thông tin

Chúng tôi sẽ chỉ lưu giữ thông tin cá nhân trong thời gian cần thiết và được pháp luật hiện hành cho phép.

Chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin cá nhân trong khi chúng tôi sử dụng thông tin đó, như mô tả trong phần trên. Chúng tôi có thể tiếp tục lưu giữ thông tin đó sau khi đã tạm ngừng sử dụng cho một số mục đích kinh doanh hợp pháp nhất định. Ví dụ: nếu bạn đã từ chối nhận truyền thông tiếp thị từ chúng tôi, chúng tôi sẽ lưu giữ những chi tiết giới hạn về bạn để đảm bảo rằng chúng tôi có thể đáp ứng yêu cầu từ chối nhận thông tin của bạn. Chúng tôi có thể tiếp tục lưu giữ thông tin cá nhân của bạn để đáp ứng các yêu cầu hợp pháp của chúng tôi hoặc để bảo vệ hay thực thi các quyền hợp pháp của chúng tôi. 

Thời hạn chúng tôi lưu giữ thông tin cá nhân của bạn sẽ phụ thuộc vào mục đích mà chúng tôi cần để lưu giữ thông tin đó. Sau khi chúng tôi không còn cần lưu giữ thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ xóa hoặc hủy thông tin đó một cách bảo mật.

Quyền của bạn

Phần này giải thích các quyền hợp pháp của bạn liên quan đến cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn tùy thuộc vào phạm vi tài phán.

Tập đoàn Informa hoạt động tại các quốc gia có luật bảo vệ dữ liệu cung cấp các quyền khác nhau cho cá nhân, liên quan đến quyền truy cập, xóa, sửa đổi và giới hạn xử lý thông tin cá nhân. Trong hầu hết trường hợp, vị trí của Bên kiểm soát dữ liệu Informa sẽ quyết định quyền mà bạn được hưởng.

Các quyền nêu dưới đây sẽ được áp dụng bất kể vị trí của Bên kiểm soát dữ liệu Informa. Để biết những quyền mà bạn có, hãy dùng liên kết cho quốc gia mà tại đó có Bên kiểm soát dữ liệu Informa liên quan đến bạn. Một số yêu cầu cụ thể theo quốc gia có thể áp dụng cho phần này, được liệt kê trong phụ lục quốc gia. 

Để yêu cầu, bạn có thể liên hệ với đội ngũ Quyền riêng tư Informa qua biểu mẫu quyền riêng tư trực tuyến của chúng tôi và gửi yêu cầu tại đây

Cập nhật thông tin và tùy chọn tiếp thị của bạn

Phần này giải thích những người bạn có thể liên hđể cập nhật thông tin cá nhân của bạn mà chúng tôi nắm giữ và cách bạn có thể cập nhật cách thức chúng tôi có thể gửi cho bạn thông tin cập nhật về các sản phẩm, dịch vụ và sự kiện của chúng tôi.

Chúng tôi muốn bạn luôn kiểm soát thông tin cá nhân của mình. Chúng tôi cố gắng đảm bảo rằng thông tin cá nhân về bạn mà chúng tôi có luôn chính xác và cập nhật. Chúng tôi luôn cung cấp cơ hội hủy đăng ký hoặc từ chối nhận các truyền thông tiếp thị trong tương lai.

Thông tin về cách hủy đăng ký hoặc từ chối nhận email sẽ được cung cấp trong tất cả các email tiếp thị mà chúng tôi gửi cho bạn.  Tuy nhiên, bất kỳ lúc nào bạn muốn cập nhật và/hoặc sửa đổi thông tin cá nhân đó hay từ chối nhận các truyền thông tiếp thị trong tương lai, hãy đưa ra yêu cầu bằng cách gửi email tới đội ngũ Quản lý dữ liệu bộ phận tương ứng:

Liên hệ với chúng tôi

Để gii đáp mi thc mc v Chính sách quyn riêng tư này, vui lòng liên h vi Nhân viên bo v d liu ca Tp đoàn.

Để giải đáp mọi thắc mắc về Chính sách quyền riêng tư này hoặc về cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn, bạn có thể liên hệ với đội ngũ Quyền riêng tư bằng cách gửi yêu cầu tại đây.

Bạn cũng có thể liên hệ với Nhân viên bảo vệ dữ liệu của Tập đoàn theo địa chỉ Informa PLC, 5 Howick Place, London, SW1P 1WG.

Chúng tôi hi vọng có thể giải quyết mọi lo ngại về quyền riêng tư mà bạn có thể có. Tuy nhiên, bạn luôn có quyền khiếu nại lên bất kỳ cơ quan giám sát hoặc cơ quan công quyền nào khác có trách nhiệm thi hành luật pháp về quyền riêng tư tại quốc gia của bạn. Chi tiết liên hệ của cơ quan giám sát tại quốc gia đối với mỗi Bên kiểm soát dữ liệu Informa được cung cấp trong phần phụ lục quốc gia.

Những thay đổi đối với Chính sách Quyền riêng tư này

Xin lưu ý rằng chúng tôi thỉnh thoảng vẫn cập nhật Chính sách bảo mật của mình.

Để cập nhật theo thay đổi về luật pháp, các biện pháp tốt nhất và thay đổi về cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân, chúng tôi có thể sửa đổi Chính sách quyền riêng tư này bất kỳ lúc nào. Tùy thuộc vào bản chất của các thay đổi, chúng tôi có thể cập nhật thông tin cho bạn qua email nếu chúng tôi có thông tin cá nhân của bạn; hoặc chúng tôi có thể cập nhật Chính sách mà không cần thông báo bằng cách đăng phiên bản sửa đổi trên trang web này. Để cập nhật mọi thay đổi, vui lòng thường xuyên kiểm tra lại. 

Chính sách Quyền riêng tư này được cập nhật mới nhất vào ngày 1 tháng 2 năm 2022.